den 16 oktober 2018
Dagens namn: Finn
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
Nyheter från Orsa kommun
2018-10-10

Orsa kommun går vidare med att bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar (VA) i Grönklitt

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Orsa att gå vidare med planerna på att bygga ut de kommunala vatten- och avloppsledningarna i Grönklitt.

Grönklitt i Orsa i höstskrud, utsikt mot Rädsjön

Grönklittsgruppen har idag cirka 3 500 bäddar i sin turistanläggning. Företaget vill utveckla verksamheten och siktar på att om 15 år ha totalt 12 000 bäddar.
Grönklitt är idag anslutet till allmänt vatten och avlopp (VA). Men kapaciteten för nuvarande vattenverk och avloppsreningsverk räcker inte för den planerade utvecklingen av Grönklittsgruppens verksamhet.

Utredning föreslår överföringsledningar
En utredning om möjliga VA-lösningar har tagits fram av kommunala bolaget Nodava. Den visar att det bästa alternativet för att lösa VA-frågan är att dra fram överföringsledningar för vatten och spillvattenavlopp. Överföringsledningar innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från Orsa vid behov. Förslaget innebär också att avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och att spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. Avloppsreningsanläggningen i Fryksås avvecklas och spillvatten skickas till Orsa samhälle. Avloppsreningsverket i Orsa behöver byggas ut för att klara av detta.

Kostnad för projektet
Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 94 miljoner kronor. Kommunen kommer att höja aktiekapitalet i det kommunala bolaget Orsa Vatten och avfall AB med 20 miljoner kronor. Nodava står för 44,4 miljoner och Grönklittsgruppen för 29,6 miljoner kronor.

- Det är en stor ekonomisk satsning för Orsa kommun, och vi ser det som en åtgärd för att stärka det lokala näringslivet. När Grönklitt utvecklas skapar det fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, säger kommunalråd Mikael Thalin (C)

Beslut och nästa steg
Beslutet om att bygga överföringsledningar mellan Orsa och Grönklitt har tagits av kommunens strategiutskott och kommunstyrelsen innan det också godkändes av kommunfullmäktige.

Orsa kommun och Grönklittsgruppen kommer att ta fram ett exploateringsavtal som ska reglera partnernas samarbete för planläggning av marken. Nodava kommer samtidigt upphandla projektör för överföringsledningarna. Projekteringen ska inledas i början av 2019 för att kunna leverera ett mer precist prisunderlag till sommaren 2019. Planen är sedan att VA-projektet ska starta under hösten 2019 och vara klart hösten 2020.2018-10-09

Höstlovskul vecka 44

För dig som bor i Orsa och är upp till 18 år. Alla aktiviteter är gratis.
Läs mer...


2018-10-04

BUFF filmfestival på Röda Kvarn 15 - 21 oktober

Läs mer...


2018-10-03

Problem med belysning i elljusspåret på Berget

Belysningen i elljusspåret vid ishallen är helt avstängd
Läs mer...


2018-10-02

Orsa kommun klättrar i företagsranking

Orsa är den kommun i Dalarna som klättrar mest i den företagsranking som Svenskt Näringsliv gör varje år. Orsa klättrar 49 platser och hamnar på plats 206 totalt.
Läs mer...


2018-10-02

Evenemang på Orsa Kulturhus

Läs mer...


2018-10-02

Orsa Bildarkiv byter webbplats

Bildarkivet byter webbplats till okb.kulturhotell.se
Läs mer...


2018-10-01

Extra språkresurs på Biblioteket

Från den 1 oktober erbjuder biblioteket extra språkhjälp för dig som talar arabiska eller tigrinska
Läs mer...


Senast ändrad den 11 oktober 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer