den 25 mars 2017
Dagens namn: Marie bebådelsedag
Orsa kommun - helt enkelt!

Ny organisation - ny grafisk översikt

Nu är Orsa kommuns nya organisationsöversikt färdig. Översikten är en grafisk skiss av kommunens politiska organisation och tjänsteorganisation.

Orsa kommun har under 2015 - 2016 genomfört en stor omorganisation av kommunens tjänsteorganisation. Uppdraget var att anpassa tjänsteorganisationen till den politiska organisationen och därmed öka effektiviteten, minska kostnaderna för verksamheterna samt skapa en organisation som kan leverera bra beslutsunderlag och stödja en bra service till kommuninvånarna.

Här kan du läsa mer och se organisationsöversikten

Fler nyheter från Orsa...
2017-03-24

Orsa går mot strömmen

Andelen lärare med pedagogisk examen minskar i Sverige men i Orsa ökar det för tredje året i rad och nu ligger vi i topp 15 i Sverige.

Andelen obehöriga lärare ökar men inte i Orsa

Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. – Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

- I Orsa går vi mot strömmen och just nu ligger vi på 93% behöriga lärare men målet för oss är 100 %. I Orsa har vi medvetet satsat på förskolan och skolan och har de senaste åren tagit stora kliv framåt. Hög andel behöriga lärare och kompetent personal har gjort att skolresultaten stigit och nu ligger över riksgenomsnittet. Vi har gjort medvetna satsningar och har ett aktivt kvalitetsarbete som ständigt utvecklas. Det är ett arbete som kommer att fortsätta de närmsta åren säger Mattias Scandola, skolchef i Orsa.
 
- Lärarna i Orsa har i ett Sverigeperspektiv höga löner men lönen är inte allt. Vi måste hela tiden arbeta med att bli en attraktivare arbetsgivare och många lärare uppskattar att man har utbildade kollegor.  Vi arbetar också aktivt med att utveckla våra rektorers ledarskap. Tillsammans ska detta leda till en ännu bättre skola för våra elever säger en glad Mattias Scandola, när de nya siffrorna från SCB och Skolverket presenterades i veckan.
 

 


2017-03-24

Kontoret stängt fredag eftermiddag

Miljökontoret är stängt på eftermiddagen idag, fredag. Vi är åter på plats på måndag.


2017-03-16

Earth Hour 2017

Delta i WWF:s klimatmanifestation Earth Hour på lördag den 25/3. Energi- och klimatrådgivningen arrangerar i samarbete med naturskyddsföreningen och studiefrämjandet aktiviteter i mora och orsa.
Läs mer...


2017-03-15

Verksamhet Omsorg söker Socialsekreterare, 100%

Läs mer...


2017-03-14

Vi söker FRITIDSPEDAGOG till Digerbergets skola

Orsas barn- och utbildningsverksamhet är inne i en spännande period där vi påbörjat ett utvecklingsarbete som redan givit mätbara resultat, vi har på tre år blivit en av de bästa skolkommunerna i Dalarna.
Läs mer...


Senast ändrad den 14 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer