den 14 november 2018
Dagens namn: Emil, Emilia
Orsa kommun - helt enkelt!
Orsas sockenvapen

Orsas vapen

I Orsas sockenvapen finns tre slipstenar med det karaktäristiska mönstret. Orsaken till slipstenarnas framskjutna plats är att just slipstenstillverkning utgjort en viktig bisyssla under lång tid. Den röda sandstenen vid gruvorna i Kallmora var av bästa sort och slipstenshuggning blev ett viktigt komplement till jordbruksnäringen. Mest omfattande var verksamheten på 1800-talets mitt.

Att mönstret är dekorativt är en ren bonus. Dess främsta uppgift är att vara stöd för slipstenshuggaren för att få en riktigt rund sten och framförallt för att kunna hugga om använda stenar som blivit missformade.

Senast ändrad den 6 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer