den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Kommunens representation

Kommunen har förutom i nämnder och styrelser representation i andra grupperingar, både av politiker och tjänstemän. Här följer dessa:

Ordförande i Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Mikael Thalin (c)

Ledamot och ersättare till Stiftelsen Skattungeskolan
Ledamot: Renate Tegethoff Jobs (l)    Ersättare: Tony Samuelsson (v)

Ombud och ersättare vid bolags-, förenings, och jordägarstämmor
Ombud: Mikael Thalin (c)  1:e ersättare Jan Lovén (c), 2:e ersättare Marie Olsson (s), 3:e ersättare Magnus Bjurman (s)

Orsa byaråd
Mikael Thalin (c), Marie Olsson (s)

Orsa Skattunge Hembygdsförening
Rosanna Thyrén (c)

Ordförande och representanter i landstingets samverkansberedning
Ordförande: Jan Segerstedt (mp), Håkan Yngström (c), Gunilla Elings-Friberg (s)

Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Ledamot: Håkan Yngström (c)       Ersättare; Maria Tapper (s)

Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam
Ledamot: Jan Segerstedt (mp)       Ersättare: Hans-Göran Olsson (s)

Gode män enl. fastihetsbildningslagen
Jordbruks- eller skogsförhållanden
Åke Falk (c)
Anders Rosell (s)

Tätortsförhållanden:
Rolf Ström (KD)
Karin Bolhlin (s)

Revisor och reviorsersättare till bostadsrättsföreningen Borrbo
Ordinarie: Johan Hult                    Ersättare: Sara Laggar

Dalabanans intressenter
Ordinarie: Ulf Björklund (kd)         Ersättare: Anders Rosell (s)

Styrelsen för Oreälvens kraft
Ordinarie: Ronnie Lovén (c), Hans-Göran Olsson (s)  Ersättare: Carina Gillgren (mp)

Styrelsen för Siljan Turism
Bo Hermansson (m)

Lokala handikapprådet
Håkan Yngström (c)
Gunilla Elings-Friberg (s)
ersättare
Jan Segerstedt (mp)

Nämndemän 2016-21018
Jessica Rehn (c)
Aino Eurenius (c)
Olle Bengtsson (mp)
Olof Herko (s)

Senast ändrad den 29 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer