den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!

Verksamhet Omsorgs garantier

Utskottet för Omsorg i Orsa kommun har tagit fram värdighetsgarantier. 

Garantierna talar om vad du kan förvänta dig av oss. Är du inte nöjd med de insatser vi ger dig eller om du tycker att vi inte lever upp till våra garantier, kan du delge oss detta genom vår klagomålsblankett. Du kan även ringa verksamheten Omsorg, skriva ett brev eller skicka e-post.

Vi följer upp alla klagomål och inom 10 dagar från att vi har emottagit ditt klagomål, kontaktar någon ansvarig dig, förutsatt att du har uppgett att du vill bli kontaktad.

Värdighetsgarantier, Särskilt Boende

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer