den 26 juli 2017
Dagens namn: Jesper
Orsa kommun - helt enkelt!
Skola & Utbildning
Skola & Utbildning / 2017-06-02
Viktig information om elevers busskort
Inför läsårsstart 17/18 kommer samtliga elevers busskort att bytas ut och få ett nytt utseende.
Skola & Utbildning / 2017-05-30
Undervisa nyanlända elever
Orsa har tillsammans med Mora och Älvdalen genomfört en högskolekurs för handledare och lärare genom Högskolan Dalarna/Skolverket under hösten och våren. Kursen avslutades 29 maj med redovisningar på Högskolan Dalarna.
Skola & Utbildning / 2017-04-26
Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.
Skola & Utbildning / 2017-04-19
Grön Flagg till fritidshemmet Solsken i Skattungbyn
Grön Flagg, det svenska namnet på Eco-Schools, är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.
Skola & Utbildning / 2017-04-06
Sång och musik får fart på svenskalektionerna
Eleverna i förberedelseklassen på Kyrkbyns skola har hittat ett nytt sätt att lära sig svenska språket fortare på – nämligen genom att kombinera musik tillsammans med språklektionerna.

Kontaktpolitiker 2015-2018

Utskottet för Lärande utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefs-område.

Kyrkbyns skola

Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)                             

Bergetskolan

Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola

Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan

Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)

Musikskolan

Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)                                                              

Elevvård Navet

Renate Tegethoff Jobs (FP)
Bengt-Åke Svahn (KD)

Förskola

Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                                    

Förskola

Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

Ordförande Håkan Yngström och vice ordförande Gunilla Elings Friberg besöker gemensamt max fyra verksamheter per år utöver tilldelat kontaktpolitikerområde.

Kontaktpolitikerns uppgift är att vara en länk mellan nämnden och rektor/förskolechefs områden.

  • Kontaktpolitikerna ska göra minst två besök per år. Arvode och förlorad arbetsförtjänst ges för fyra besök.
  • Information om valda kontaktpolitiker ska finnas anslaget på varje arbetsställe.
  • Före ett besök tas kontakt med rektor eller förskolechef i god tid för planering av besöket. Rektor och förskolechef kan också ta kontakt med politikerna.
  • Föräldraråd och elevråd ska få information från rektor och förskolechef vem/vilka som är ”deras kontaktpolitiker”.
  • På sammanträden för utskottet för Lärande finns alltid en obligatorisk punkt ”Rapport från kontaktpolitiker”. Återrapport till utskottet ska ske skriftligt. Återrapport ska även ske till den verksamhet man besökt.
2017-06-02

Viktig information om elevers busskort

Inför läsårsstart 17/18 kommer samtliga elevers busskort att bytas ut och få ett nytt utseende.

Du kan resa på nuvarande busskort t.o.m. den 16 juni 2017, sedan är kortet ogiltigt och ska lämnas in på skolan alternativt kastas i brännbart.


Om du fortfarande är skolskjutsberättigad till HT-17 skickas det nya kortet till din folkbokföringsadress ca 2 veckor innan terminsstart. Om du däremot flyttat, bytt skola eller har växlevis boende kan dina förutsättningar förändrats och ett nytt beslut om rätt till skolskjuts tagits. Ny ansökan om skolskjuts lämnas till din skola.

Vi vill även göra dig uppmärksam på våra resevillkor som säger att om du inte har ett giltigt skolkort under din resa betalar du för resan själv.

Vi önskar Er alla ett skönt sommarlov!

Vänliga Hälsningar

Dalatrafik

 
Senast ändrad den 5 juli 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer