den 26 september 2017
Dagens namn: Enar, Einar
Orsa kommun - helt enkelt!
Skola & Utbildning
Skola & Utbildning / 2017-09-05
28 sep startar en av våra populära föräldrautbildningar
Vill du växa i din roll som förälder? Tycker du att det är spännande att utvecklas som person och förälder? Då är detta något för dig. Utbildningarna stärker dig i föräldrarollen och utvecklar förmågan att finna lösningar på vardagsbekymmer.
Skola & Utbildning / 2017-08-28
Nytt partnerskap med Högskolan Dalarna
Från och med höstterminen 2017 och fyra år framåt har Orsa kommun förmånen att vara partnerskola till Högskolan Dalarnas förskollärar- och grundlärarprogram. Det innebär att studenter på lärarprogrammen kan göra praktik i skolor i Orsa.
Skola & Utbildning / 2017-08-10
Skolan börjar snart ...
Tisdagen den 22 augusti är det upprop i Orsas grundskolor.
Skola & Utbildning / 2017-06-02
Viktig information om elevers busskort
Inför läsårsstart 17/18 kommer samtliga elevers busskort att bytas ut och få ett nytt utseende.
Skola & Utbildning / 2017-05-30
Undervisa nyanlända elever
Orsa har tillsammans med Mora och Älvdalen genomfört en högskolekurs för handledare och lärare genom Högskolan Dalarna/Skolverket under hösten och våren. Kursen avslutades 29 maj med redovisningar på Högskolan Dalarna.

Kontaktpolitiker 2015-2018

Utskottet för Lärande utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefs-område.

Kyrkbyns skola

Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)                             

Bergetskolan

Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola

Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan

Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)

Musikskolan

Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)                                                              

Elevvård Navet

Renate Tegethoff Jobs (FP)
Bengt-Åke Svahn (KD)

Förskola

Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                                    

Förskola

Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

Ordförande Håkan Yngström och vice ordförande Gunilla Elings Friberg besöker gemensamt max fyra verksamheter per år utöver tilldelat kontaktpolitikerområde.

Kontaktpolitikerns uppgift är att vara en länk mellan nämnden och rektor/förskolechefs områden.

  • Kontaktpolitikerna ska göra minst två besök per år. Arvode och förlorad arbetsförtjänst ges för fyra besök.
  • Information om valda kontaktpolitiker ska finnas anslaget på varje arbetsställe.
  • Före ett besök tas kontakt med rektor eller förskolechef i god tid för planering av besöket. Rektor och förskolechef kan också ta kontakt med politikerna.
  • Föräldraråd och elevråd ska få information från rektor och förskolechef vem/vilka som är ”deras kontaktpolitiker”.
  • På sammanträden för utskottet för Lärande finns alltid en obligatorisk punkt ”Rapport från kontaktpolitiker”. Återrapport till utskottet ska ske skriftligt. Återrapport ska även ske till den verksamhet man besökt.
2017-09-05

28 sep startar en av våra populära föräldrautbildningar

Vill du växa i din roll som förälder? Tycker du att det är spännande att utvecklas som person och förälder? Då är detta något för dig. Utbildningarna stärker dig i föräldrarollen och utvecklar förmågan att finna lösningar på vardagsbekymmer.

Välkommen till ABC! 

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC handlar om. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi lugn kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till umgänge med våra barn?

ABC består av fyra träffar kring varsitt tema. Varje träff pågår cirka 2 timmar och är en kväll varannan vecka. Kursen startar 28 september 17.30-19.30. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och vänder sig till Dig med barn i åldern 3-12 år. Vad föräldrar sagt om kursen:

"En mycket bra utbildning, intressant och rolig — man lär sig mycket"

"Roligt att höra andras situationer och lösningar"

"Det har blivit mindre utbrott och en gladare kille"

Utbildningen är avgiftsfri. Barnpassning ordnas vid behov. 

Anmäl dig till Ninni Holm, ninni.holm@orsa.se

Läs mer på vår hemsida om våra föräldrautbildningar  


Alla barn - i centrum!

 

Senast ändrad den 5 juli 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer