den 29 mars 2017
Dagens namn: Jonas, Jens
Orsa kommun - helt enkelt!
Skola & Utbildning
Skola & Utbildning / 2017-03-24
Orsa går mot strömmen
Andelen lärare med pedagogisk examen minskar i Sverige men i Orsa ökar det för tredje året i rad och nu ligger vi i topp 15 i Sverige.
Skola & Utbildning / 2017-03-06
Orsa Beat Station
Orsa Beat Station är en digital musikproduktionsutbildning. Elever får lära sig att producera "modern" musik digitalt. Projektet leds av låtskrivaren och musikproducenten Johan Moraeus.
Skola & Utbildning / 2017-01-24
Nytt partnerskap med Högskolan Dalarna
Från och med höstterminen 2017 och under fyra år framåt har Orsa kommun förmånen att vara partnerskola till Högskolan Dalarnas förskollärar- och grundlärarprogram. Det innebär att studenter på lärarprogrammen kan göra praktik i skolor i Orsa.
Skola & Utbildning / 2016-12-22
Lärande satsar vidare med personalutbildning
Verksamhetsområdet Lärande i Orsa har denna vecka genomfört två utbildningsdagar för arbetslagsledare. 15 personer inom förskola och skola har tillsammans fortbildats i ledarskap och utvecklingsarbete.
Barnomsorg / 2016-12-09
Nya avgiftsnivåer för maxtaxan i barnomsorgen
Från och med 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för barnomsorgsavgiften enligt nationella regler. Inkomsttaket indexeras till 45 390 kr per månad 2017.

Kontaktpolitiker 2015-2018

Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefs-område.

Kyrkbyns skola

Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)                             

Bergetskolan

Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola

Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan

Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)

Musikskolan

Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)                                                              

Elevvård Navet

Renate Tegethoff Jobs (FP)
Bengt-Åke Svahn (KD)

Förskola

Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                                    

Förskola

Kyrkbyn/Harabacken/Pedagogisk omsorg
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

Ordförande Jan Lovén och vice ordförande Anders Rosell besöker gemensamt max fyra verksamheter per år utöver tilldelat kontaktpolitikerområde.

Kontaktpolitikerns uppgift är att vara en länk mellan nämnden och rektor/förskolechefs områden.

  • Kontaktpolitikerna ska göra minst två besök per år. Arvode och förlorad arbetsförtjänst ges för fyra besök.
  • Information om valda kontaktpolitiker ska finnas anslaget på varje arbetsställe.
  • Före ett besök tas kontakt med rektor eller förskolechef i god tid för planering av besöket. Rektor och förskolechef kan också ta kontakt med politikerna.
  • Föräldraråd och elevråd ska få information från rektor och förskolechef vem/vilka som är ”deras kontaktpolitiker”.
  • På sammanträden för utskottet för Lärande finns alltid en obligatorisk punkt ”Rapport från kontaktpolitiker”. Återrapport till utskottet ska ske skriftligt. Återrapport ska även ske till den verksamhet man besökt.
2017-03-24

Orsa går mot strömmen

Andelen lärare med pedagogisk examen minskar i Sverige men i Orsa ökar det för tredje året i rad och nu ligger vi i topp 15 i Sverige.

Andelen obehöriga lärare ökar men inte i Orsa

Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. – Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

- I Orsa går vi mot strömmen och just nu ligger vi på 93% behöriga lärare men målet för oss är 100 %. I Orsa har vi medvetet satsat på förskolan och skolan och har de senaste åren tagit stora kliv framåt. Hög andel behöriga lärare och kompetent personal har gjort att skolresultaten stigit och nu ligger över riksgenomsnittet. Vi har gjort medvetna satsningar och har ett aktivt kvalitetsarbete som ständigt utvecklas. Det är ett arbete som kommer att fortsätta de närmsta åren säger Mattias Scandola, skolchef i Orsa.
 
- Lärarna i Orsa har i ett Sverigeperspektiv höga löner men lönen är inte allt. Vi måste hela tiden arbeta med att bli en attraktivare arbetsgivare och många lärare uppskattar att man har utbildade kollegor.  Vi arbetar också aktivt med att utveckla våra rektorers ledarskap. Tillsammans ska detta leda till en ännu bättre skola för våra elever säger en glad Mattias Scandola, när de nya siffrorna från SCB och Skolverket presenterades i veckan.
 

 
Senast ändrad den 8 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer