den 20 april 2018
Dagens namn: Amalia, Amelie
Orsa kommun - helt enkelt!

Välkomna till Aktuellt från Orsa 2.0 för att prata dataspråk.
Den gamla tidningen som ni kommer ihåg den kommer säkert att poppa upp då och då, men då enbart som temanummer. I fortsättningen hittar ni korta nyheter från kommunen här i varje nummer av kompassen, med möjligheter till fördjupningar på webben. På så sätt kommer vi snabbare att kunna rapportera om vad som händer. 

Orsa med på Eko-matlistan

Orsa kommun har kvalat in på eko-matlistan. Det är 85 kommuner och landsting som klarat av "kvalgränsen" som inför året höjts från 25% ekologiska matvaror i köken till 30%.

Det är Ekomatcentrum som står bakom listan. Den 30 maj får alla kommunerna diplom och då avslöjas också vilken kommun som är årets raket, alltså snabbast ställt om till ekomat, bästa län och ekobrödspriset.

Aktuellt från miljökontoret

Miljökontorets arbete utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och vi ser till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning.

Informationsinsatser

I höstas startade miljökontoret en sida på Facebook och sedan länge har vi en hemsida.. Just nu håller vi på att ta fram en informationsbroschyr om vår verksamhet. Detta är några av de insatser vi gör för att informera om vårt arbete för privatpersoner och företag. Allt för att göra det enklare att hitta rätt information samt för att synliggöra och öka förståelsen för alla våra arbetsområden.

Hemsidan hittar ni här:       Miljökontoret, Mora Orsa

Facebooksidan hittar ni här: Miljökontoret Facebook

Tillsyn och kontroll

Miljökontoret har i sina register ca 270 verksamheter som får tillsyn enligt miljöbalken och ca 280 som får tillsyn enligt livsmedelslagen. Vissa får tillsyn flera gånger om året, vissa en gång om året och andra mer sällan. Vad som avgör detta beror på flera olika saker men bland annat hur omfattande verksamheten är och vad verksamheten gör, det vill säga hur stora riskerna är för miljön och för människors hälsa.

Utöver dessa finns ett stort antal verksamheter som också omfattas av vårt tillsynsarbete men som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga och därmed inte finns med i våra register. Dessa kan få tillsyn i samband med olika projekt som inriktar sig på en specifik typ av verksamhet eller i samband med att miljökontoret får in klagomål eller tips på att något inte står rätt till.

Under 2015 genomförde miljökontoret ca 240 inspektioner som handlade om tillsyn enligt miljöbalken och ca 280 inspektioner som handlade om kontroll enligt livsmedelslagen. Utöver detta handlades en mängd olika ärenden under året, bland annat ca 40 ansökningar om installation av enskilt avlopp och ca 170 anmälningar om installation av värmepump.

Inomhusmiljö

Under 2016 kommer miljökontoret bland annat att delta i ett länsprojekt om inomhusmiljön på äldreboenden, ett nationellt projekt om provtagning för listeria i kallrökt/gravad fisk och skivade charkprodukter, ett nationellt projekt om märkning av kosmetiska produkter för barn samt tillsammans med NODAVA uppmärksamma Biltvättardagen.

Celia Yoshida Ahlin ny Samhällschef

Verksamheten Samhälle, där de verksamheter som sysslar med fritid, kultur, ungdomsfrågor, integration, infrastrukturfrågor och generella samhällsfrågor samlas kommer att ledas av

 Celia Yoshida Ahlin, som närmast kommer från Skellefteå kommun.

Hon är född i Brasilien av japanska föräldrar och har arbetat inom besöksnäringen i såväl Brasilien som i USA och i Sverige. Hon läser just nu in en masterexamen i samhällsutveckling och fysisk planering och har tidigare en master i regional utveckling och turism. Hon har även arbetat med entreprenörskap och ledarskapsfrågor. 

- Det sak bli jättespännande att vara med om förändringsarbetet i Orsa kommun. Vi har många utmaningar men också många möjligheter. Och det finns en anda där man vill ha en förändring. 

Som den kulturgeograf Celia Yoshida Ahlin är har hon ett viktigt tillägg.

-Samtidigt finns det så mycket traditioner och så mycket som har gjorts bra. En plats som Orsa får inte glömma vilka man egentligen är! Utvecklingen måste hänga ihop både framåt och bakåt.

- Det är också viktigt att tänka på alla som faktiskt valt att stanna kvar på en plats när man pratar utveckling. Så att man inte bara fokuserar på de man vill locka hit. 

Balans helt enkelt. 

Celia har varit verksam inom flera av de områden som lyfts fram som viktiga för Orsas utveckling. 

- Jag har jobbat i besöksnäringen både i Brasilien och i USA och i Sverige, både som anställd och som egen företagare.. Och jag har jobbat som arbetsledare i 20 år. Jag har arbetat mycket med just ledarskap i Skellefteå och jag har också drivit ett EU-finansierat entreprenörsprojekt som syftade till ett utbyte av entreprenörer i Europa.  

Den 1 augusti tillträder den nya samhällschefen sin tjänst. 

Omorganisationen

Den första augusti ska kommunens nya organisation börja fungera. Det innebär inte att allt är fixt och färdigt, men att processen tar ett jättekliv mot fullbordandet. Organisationen innebär att vi får fyra verksamhetsområden, lärande, omsorg och samhälle samt service och utveckling som ska se till att smörja hjulen för alla kommunala verksamheter. Tanken är att en hel del administration ska kunna lyftas dit så att verksamhetsområdena får koncentrera sig på verkstan. Det som behöver göras.

I samband med det blir det justeringar i den politiska organisationen. Nuvarande socialutskottet föreslås bli Utskott för omsorg. Barn- och utbildningsutskottet bli Utskott för lärande   och nuvarande kultur- och serviceutskottet blir Utskott för samhälle. Kommunstyrelsens arbetsutskott blir utskott för Strategi och utveckling. 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om den förändringen.

 
Senast ändrad den 4 juli 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer