den 24 juni 2018
Dagens namn: Johannes Döparens dag
Orsa kommun - helt enkelt!

AfO 3 2016

 

Orsa kommun informerar om ändrade öppettider under sommaren
Under vecka 26–30 har kommunens reception och växel öppet mellan kl. 08.00–16.00.
Vid akuta ärenden gällande vatten och avlopp – ring SOS Alarm 020–55 27 00. Vid akuta ärenden gällande Orsabostäder/ Orsalokaler – ring jouren 020–30 23 44.

 

Företagsklimatet vänder uppåt
Den 24 maj publicerade Svenskt Näringsliv delar av företagsklimatrankingen för 2016.
Det är svaren på enkätfrågorna som är publicerade och nu kan vi se en liten förbättring för den viktiga frågan om företagarnas sammanfattande omdöme för kommunens företagsklimat.
Läs mer på  www.foretagsklimat.se/orsa.
På kommunen hoppas vi att det är arbetet med Orsa-topp 100 som äntligen börjar ge resultat.
I september får vi se den totala rankingsiffran för 2016 från Svenskt Näringsliv.
Ett förbättrat företagsklimat är ett prioriterat mål för kommunen och arbetet med detta fortsätter med stort tålamod.

 

Kommunstyrelsen på företagsbesök

Näringslivskontoret har bjudit in Orsas företagare att höra av sig om intresse för företagsbesök från kommunstyrelsens arbetsutskott. Inte ett enda av kommunens företag nappade på erbjudandet. Erbjudandet kvarstår dock och det kommer ändå att bli företagsbesök eftersom kommunen bjudit in sig själv. Företagsbesöken är viktiga för den löpande dialogen med näringslivet och kommunens företag få gärna visa mer av sitt intresse för detta.

 

SM i -  Fågelholk!
Alla femteklasser i Orsas skolor har tävlat i svenska mästerskapen – i fågelholk! SM i fågelholk är en tävling för grundskole- och gymnasieklasser. Utöver guld-, silver och bronsholken delas ett specialpris ut som delas ut till den klass som har gjort stor nytta för fåglarna. Rekordmånga holkar, 473 stycken, deltog i årets tävling och den här gången blev Orsa oplacerade, men det är bara att se till att det blir livat i holken nästa år.

 

Orsabostäder AB köper fastigheten Köpmannen 12
Köpmannen 12, eller HSB-huset, eller centrumhuset (kärt barn har många namn) kommer att övergå till Orsabostäders ägo. Fastighetsbolaget har köpt det från Dalecarlia Fastighets AB.

- För oss är fastigheten strategiskt viktig då den utgör en stor del av centrala Orsa. Vi har förvärvat den för att långsiktigt förvalta den och ge stabilitet, säger Orsabostäders vd Arne Grahn. Orsabostäder befinner sig i ett expansivt skede med stort upprustningsprogram på befintligta beståndet, nyproduktionen Måsen och nu förvärvet Köpmannen 12.

 

Tidevarv  - från fäbodar och finnmarker i Dalarna
heter sommarens stora utställning på Kulturhuset. Urwärs Stefan Hamréus är upphovsmannen. Det här är hans programförklaring: "Med  min kamera och med mina skitiga kängor söker jag efter svunna tiders avtryck och naturens helande kraft. Som Dalkarl färdas jag i Dalarnas djupa skogar och på fjällets trädlösa rygg. Bland fäbodar och bortglömda skogstorp finner jag de små detaljerna som sakta byggs upp till en helhet. Mitt arv och mina förfäder är mina fundament för min lust att färdas, att färdas på historiska platser och i en naturlig tystnad."
Stefan Urwärs Hamréus

 

Vad har Orsa centrum gemensamt med Lincoln Square på Manhattan?

Båda är organiserade som en BID. Akronymen BID står för Business Improvement District -en internationellt beprövad metod för att utveckla stadskärnor. Orsa får stöd av Länsstyrelsen i Dalarna och Interreg-projektet Scandinavian Heartland för att testa BID-metoden. Vad som är utmärker en BID är att man arbetar i bred samverkan, långsiktigt och inom ett avgränsat område. Arbetet med BID Orsa centrum påbörjades i januari 2016 med Näringslivskontoret som projektledare. Projektet har samlat närmare fyrtio deltagare från företag, kommunala förvaltningar, ideella och förtroendevalda. Den lokala polisen deltar också i projektet.

BID Orsa centrum definieras tillsvidare som ett område inom Kaplansgatan, Kyrkogatan och Järnvägsgatan upp till Röda Kvarn, plus området kring gamla kyrkskolan. Gränserna för BID Orsa centrum kan komma att justeras framöver och beroende på viljan att delta. Under våren 2016 har deltagarna genomfört en nulägesanalys. Nulägesanalysen visar att Orsa centrum har en relativt stark dagligvaruhandel, vilket bidrar till 107 i kommunens handelsindex för dagligvaror (HUI 2014). Sällanköpshandeln i kommunen är dock svag, med 18 i index. Det finns ca åttio verksamheter inom BID-Orsa centrum i maj 2016, men bara ett tiotal butiker med inriktning mot fysiska sällanköpsvaror. I en marknadsundersökning från 2014 klagade turister på snåla öppettider och att många av butikerna håller lunchstängt.

Det finns inte mycket av franchisebutiker och men här finns flera unika specialbutiker, t.ex. Hellzephyrs musikaffär- en av landets största musikaffärer och de relativt nya butikerna Orsa Saluhall och Bäckmans Trivialiebutik.

En fördel är att hela stadskärnan är fri från trafikljus och man kan parkera gratis direkt utanför butikerna. Flera av butikerna tillhandahåller en personlig service och fackmannakunskap som överträffar förväntningarna.

Evenemang är viktiga för att skapa utbud, flöden och liv i stadskärnan. Både Lincoln Square på Manhattan och Orsa centrum har organiserad gatumusik som attraktion och för Orsa centrum ger det runt trettiotusen besökare varje sommar. Det centrumprojekt som genomfördes 2014 har förbättrat stadskärnan framförallt när det gäller markbeläggningar och tillgänglighet, men det finns mycket att göra när det gäller fastighetsutveckling. BID-projektet påpekar att delar av centrum ger ett intryck av svunnen storhetstid och förfallenhet. Tomma butikslokaler med gamla skyltar bidrar till den känslan.

Det finns för lite synliga attribut som påminner om att man är i en musik- och frilufts-kommun. Det finns för lite mysiga mötesplatser och ställen att ”hänga på”.

Det fanns den 17 maj 2016 ca tio vakanta (tomma) butikslokaler i centrum, vilket ger en vakansgrad på ca 23%. För restauranglokaler är vakansgraden ungefär lika stor. Flera av de kommersiella lokalerna i centrum har problem med synlighet, tillgänglighet och utformning. Det gäller speciellt lokalerna på den nästan övergivna gågatan Frelins gränd.

Under hösten 2016 går BID projektet in i en mer konkret affärsutvecklingsfas. Det inledningsvis starka förtroendet BID-projektet ger förhoppningar om att vi ska nå målet som är en ännu mer attraktiv stadskärna.

 

”Huven” på fiolen min

Många har reagerat på att den fortfarande är kvar (om den nu är det när ni läser det här.) Anledningen till detta är att entreprenören som anlitats för att bygga konstverket måste utföra vissa garantireparationer för att fontändelen ska fungera. Förhoppningsvis ska arbetet vara slutfört och fiolen ha fått sina vattensträngar den närmaste tiden. 

Senast ändrad den 4 juli 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer