den 17 augusti 2017
Dagens namn: Verner, Valter
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Kontakta oss

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Telefon: 0250-260 00 vx
stadsbygg@mora.se

Huvudkontor Mora
Planavdelning 

Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora

Öppettider:
Mån-fre 13:00-15:30

Vi stänger kl 14:00 dag före "röd" dag: 13 april, 24 maj, 5 juni, 22 juni och 3 november. Gäller både Mora och Orsa

Besökskontor Orsa
Dalagatan 1
mån-tis, tors-fred, 13:00-15.30

Perioden 26 juni t  o m 13 augusti begränsas öppettiderna till tisdag och torsdag kl 13:00 - 15:30

Ny översiktsplan för Orsa kommun

Samrådstid 7 juli till 15 september

Ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun går nu ut till samråd. Alla får lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas nya byggnader, var det behövs nya cykelvägar och vilka områden som är viktiga grönområden. Den innehåller också kartor, till exempel över områden som är viktiga kulturmiljöer och bör värnas, och områden som föreslås bli LIS-områden (områden där det kan bli lättare att få bygga nära stranden).

Synpunkter på förslaget ska senast den 15 september 2017 ha inkommit till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12, 792 80 Mora eller via e-post, stadsbygg@mora.se eller via webbformläret nedan.

Klicka här för att lämna synpunkter på förslaget i webbformuläret.

Du kan läsa planförslaget i länkarna till höger eller ladda ner och skriva ut. Planen finns också tillgänglig i bokform på:

  • Dalagatan 1 i Orsa, övre plan i foajén, öppettider mån-fre 09-15.30
  • Kulturhuset Orsa sockenbibliotek, öppettider mån-tors 10-18, fre 10-16
  • Skattunge handel, öppettider mån-fre 10-18, lör 10-13
  • Grönklitts Gästcenter, öppettider mån-sön 09-20
  • Noppikoski i Orsa besparingsskogs fiskevårds- och turistinformationsbod, alltid öppet

Öppna möten där planförslaget presenteras och diskuteras kommer att hållas:

  • Holens bystuga torsdag 24 aug kl. 18-20
  • Skattungbyns bystuga tisdag 29 aug kl. 18-20
  • Kulturhuset Orsa sockenbibliotek onsdag 6 sept kl. 18-20
Senast ändrad den 4 juli 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer