den 24 april 2017
Dagens namn: Vega
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Bra att veta

Våra riktlinjer
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Turkiska, Tyska

Vanliga frågor om förskola
ArabiskaEngelskaPersiska
SomaliskaSvenskaTyska

Vanliga frågor om fritids
ArabiskaEngelskaPersiska
SomaliskaSvenskaTyska


Sjuka barn - Landstingets informationsbroschyr


Kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)

Kyrkbyn/Harabacken/
Pedagogisk omsorg
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

 
Barnomsorg
Barnomsorg / 2016-12-09
Nya avgiftsnivåer för maxtaxan i barnomsorgen
Från och med 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för barnomsorgsavgiften enligt nationella regler. Inkomsttaket indexeras till 45 390 kr per månad 2017.
Barnomsorg / 2016-01-12
Nya avgiftsnivåer för maxtaxan
Från och med 1 januari 2016 höjs inkomsttaket för barnomsorgsavgiften enligt nationella regler. Inkomsttaket indexeras till 43 760 kr per månad 2016.
Barnomsorg / 2014-09-18
Förskolan i Orsa i topp bland Sveriges kommuner
Förskoleupproret har jämfört Skolverkets statistik 2013 om förskolan. Vi har rangordnat kommunerna utifrån statistiken och utifrån olika kategorier. Undersökningen presenterades 10 september 2014 och baseras på Skolverkets statistik från 2013.
Barnomsorg / 2013-10-24
Barnomsorgsfakturorna försenade
På grund av tekniska problem så har inte barnomsorsfakturorna för september skickats ut förrän idag, 24 okt. På måndag eller tisdag kommer den i din brevlåda. Vi ber om ursäkt för detta.
Barnomsorg / 2013-09-10
Framtidsmuséet på besök
Den 29 augusti hade förskolepersonalen i Orsa en studiedag under temat "Hur vi kan arbeta med naturvetenskap och teknik med våra förskolebarn?"

Förskolebarn på fisketur

Vår barnomsorg

Med barnomsorg menas förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Våra förskolor är vackert belägna och ligger nära naturen. De flesta har tillgång till skog eller naturskön utsikt. Flera förskolor odlar potatis och grönsaker. Många har bärbuskar och fruktträd. Kommunen har en miljöprofil och arbetar medvetet med hållbar utveckling.

Vi har fem förskolor i kommunen uppdelade på 15 avdelningar. Vi har åldersblandade grupper, 1-5 år, på alla utom på Lillåns och Bergets förskola, där finns det småbarns- och syskonavdelningar. Förskolorna har öppet 06.30-18.30 helgfria vardagar. 5 dagar per läsår är förskolorna stängda för planering.

Vi har en dagbarnvårdare som bekriver pedagogisk omsorg och hon finns nära Orsa centrum. Hon har öppet 07.30-16.30.

Det finns fyra fritidshem, de är belägna i direkt anslutning till respektive skola. De har öppet 06.30-18.30 helgfria vardagar.

Orsa kommun ger också bidrag (barnomsorgspeng) till Orsa församling som driver en egen förskola, Grindens daghem. Den ligger mittemot Orsa vårdcentral och rymmer ca 25 barn. Förskolan erbjuder plats till barn i åldern 1-5 år. Grinden har en egen kö, men erbjuder även dem som står i den kommunala kön plats i mån av tillgång.

Läs mer i vår Barnomsorgsbroschyr

Våra förskolor
Vår dagbarnvårdare
Privat förskola (Grinden)
Våra fritidshem

Vanliga frågor om förskolan
Vanliga frågor om fritids

Ansöka om barnomsorg

Länk till Barnomsorgsguiden. Oberoende info om barnomsorgen i Sverige

Senast ändrad den 8 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer