den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2019-01-10
Skoteråkning
Många har skoteråkning som en hobby andra som ett sätt att ta sig ut i markerna till sina stugor, fiskemarker och så vidare. Men det finns mycket att tänka på gällande vart du får åka.
Aktuellt / 2018-11-14
Nya broschyrer från miljökontoret som gäller enskilt avlopp
Miljökontoret har tagit fram två nya informationsbroschyrer som riktar sig till fastighetsägare med enskilt avlopp.
Aktuellt / 2018-10-25
Elda effektivt och minska skadliga utsläpp
Att elda med ved och pellets i kamin eller panna är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Här har vi samlat några värdefulla tips på hur du eldar på bästa sätt.
Aktuellt / 2018-10-09
Testa ditt enskilda vatten
Hösten är här och med den kan din dricksvattenbrunn utsättas för ytvattenpåverkan. Som brunnsägare är det bra att testa vattnet regelbundet eftersom vattnet kan påverkas av yttre faktorer.
Aktuellt / 2018-10-01
Mät radonhalten i din bostad
Snart är det säsong för att mäta radon i din bostad, mätningen ska ske under perioden oktober-april och pågå i minst två månader för att du ska få ett bra medelvärde.

Miljö

Orsa kommun ska ta tillvara utvecklingsmöjligheterna inom djur och natur. De nationella målen för miljö och folkhälsa ligger som grund för vårt arbete.

2019-01-10

Skoteråkning

Många har skoteråkning som en hobby andra som ett sätt att ta sig ut i markerna till sina stugor, fiskemarker och så vidare. Men det finns mycket att tänka på gällande vart du får åka.

All åkning är förbjuden på snötäckt skogsmark med plant eller ungskog samt på jordbruksmark. I övrigt får åkning bara ske om det är uppenbart att mark eller skog inte skadas.
Naturreservat: 
I våra reservat är all körning med snöskoter generellt förbjuden, undantag är markerad påbjuden skoterled. Alla naturreservat är markerade med den vita ”snöflingan” på träd och skyltar. Det är upp till dig själv att förvissa dig om vart du får åka. Överträdelser med skoter i naturreservat kan leda till dryga dagsböter.

 

Senast ändrad den 23 mars 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer