den 22 januari 2018
Dagens namn: Vincent, Viktor
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50
omsorg@orsa.se
Fax: 0250-55 22 01

Verksamhetschef Omsorg
Jesper Karlsson
Telefon: 0250-55 23 61
jesper.karlsson@orsa.se

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0250-55 23 50
Telefontid: 07.30-16.00
Öppettider: 09.00-15.00
Lunchstängt: 11.30-12.30
omsorg@orsa.se
Fax: 0250-55 23 51

Avdelningschef HSR
Thommy Olofsson
Telefon: 0250-55 23 97
thommy.olofsson@orsa.se

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sven-Erik Edholm
Telefon: 0250-55 23 52
sven-erik.edholm@orsa.se

Lämna dina klagomål och synpunkter här!

Socialförvaltningen mål 2014-2015

Värdighetsgarantier

Blanketter                                            

 

Socialtjänst och omsorg

Far och son fiskar från en brygga

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd och social trygghet tillgodosedda.

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Socialförvaltningen ansvarar även för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Skattunge Handels utkörning
Har du, eller någon i din närhet, behov av att få matvaror levererade direkt hem till bostaden? Via Skattunge Handel Ek. förening har du den möjligheten!
 
Varor kan sändas hem till pensionärer samt sjuka eller rörelsehindrade, som är folkbokförda i Orsa kommun - utan kostnad! Vi utför detta på uppdrag av Orsa Kommun.
 
Varorna skall beställas på tisdagar mellan 9 - 11.30 och levereras under eftermiddagen samma dag. Den som köper varor som skickas med hemsändningen betalar kontant vid leveransen. Det finns också möjlighet att öppna ett konto där man kan betala in pengar i förväg.
 
Butikspersonalen ansvarar för mottagande av beställning och plockning av varor.
Kontant betalning mottages, samt kvitto lämnas med varorna som levereras till dörren av en person från ”frivilliga gruppen” inom föreningen.
 
Du är välkommen till affären och titta på butiken och vårt sortiment, vi berättar gärna mer! Kanske du har någon vän eller släkting som kan hjälpa dej att komma hit. Är du berättigad till färdtjänst så kan du använda den möjligheten. Vi bjuder gärna på en kopp kaffe då du kommer för att se hur det ser ut i butiken, säg bara till!
 
Med vänliga hälsningar,
Butiksansvarig Nicklas Östberg, Nina Lindunger och Madelene Nisen.
Har du frågor kontakta oss på telefon: 0250-55 11 77
 
2018-01-18

Trafikinformation från Dalatrafik

Trafikstörning. Del av Våmhusvägen avstängd på grund av ett trumbyte under perioden 2018-01-16--2018-01-28

Berörda busslinjer: 342, 344
Berörda hållplatser: Lowars, Kallovavägen
Datum för trafikstörning: 2018-01-16 till 2018-01-28
Beskrivning av trafikstörning: Del av Våmhusvägen är avstängd på grund av ett
trumbyte. Istället för att fortsätta norrut på Våmhusvägen från Hallingvägen svänger
vi tillbaka söderut för att ta vänster in på Hansjövägen för att sedan fortsätta
ordinarie linjesträckning. OBS att linje 344 kör direkt till hållplats Hansjö och angör
ej Lowars och Kallovavägen. Linje 342 missar bara hållplats Lowars.

Resenärer som reser med linje 342 hänvisas till hållplats Hallingvägen.
Resenärer som reser med linje 344 hänvisas till hållplats Hansjö.


 2018-01-17

Indexjustering av miljönämndens timavgifter

Från och med 1 januari i år är timavgiften för miljötillsyn 925kr och för livsmedelskontroll 1070kr


2018-01-17

Kommunstyrelsens utskott för strategi 2018-01-16

Läs mer...


2018-01-16

Ny ägare till Orsa stadshotell

Under första halvåret av 2018 så kommer en ny ägare, Kvarntorget Fastighet AB - Oscar Diös, att ta över fastigheten Orsa stadshotell. Planen är att använda fastigheten för nya verksamheter som är öppna för allmänheten.
Läs mer...


2018-01-16

Räddningstjänsten Orsa söker deltidsbrandmän

Är du intresserad? Prova-på-dag lördag 27 januari!
Läs mer...


Senast ändrad den 8 januari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer