den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Medicinskt Ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sven-Erik Edholm
Telefon: 0250-55 23 52
sven-erik.edholm@orsa.se


Avdelningschef Hälso- och sjukvård 
Thommy Olofsson
Telefon: 0250-55 23 97              
thommy.olofsson@orsa.se

Sjuksköterska kommunen:
Telefon: 0250-55 23 80

KOMMUNREHAB/KOMMUNAL REHABILITERING

 

Kommunal Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt denna lag skall kommunen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård på samma villkor, upp t.o.m. sjuksköterskenivå, för de personer som bor i särskilda boendeformer, gruppboende för funktionshindrade, korttidsboende, personer inskrivna i hemsjukvård- ordinärt boende samt de som vistas på dagliga verksamheter.

Från och med den 7 januari 2013 har kommunen hela ansvaret för hemsjukvården i Orsa.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) / Verksamhetschef för Hälso- och sjukvården

Inom kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ett lagstadgat ansvar för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

Verksamhetschefen för Hälso- och sjukvården, ansvarar för att kvaliteten inom verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, samt för de rutiner och anmälningsskyldigheter som finns föreskrivna i lagen.

Kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från Landstinget.

Vad betyder det?

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen kan man få hjälp i hemmet. Precis som tidigare kontaktar man sin vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vad tar kommunerna över?

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Ansvaret gäller:

 • Hela dygnet, årets alla dagar
 • Både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet
 • Förskrivning av hjälpmedel
 • Person som är inskriven i hemsjukvården och har en vårdplan
 • Alla personer, oavsett ålder och sjukdom

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

 • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • Planerade och mer tillfälliga hembesök
 • Rehabilitering i hemmet
 • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanspassning
 • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet

Landstinget ansvarar för:

 • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården

Avgifter

 • Barn- och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kr
 • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kr

(Sent avbokat/uteblivet besök, tas ut om patienten inte finns i hemmet enligt avtalad tid: 300 kr + 50 kr för faktureringsavgift)

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.
Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.
För dig som inte har hemtjänst, är maxavgiften på 450 kr / månad.

 

 

 


 

Senast ändrad den 4 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer