den 17 november 2018
Dagens namn: Naemi, Naima
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande Kommunfullmäktige

Väljs på kommunfullmäktige 5 november 2018

 
Nyheter
Nyheter / 2018-11-14
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner byter telefonileverantör
På tisdag morgon den 20 november byter Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och kommunala bolag telefonileverantör. Det kan därför vara svårt att nå oss på telefon fram till klockan 09.00 under den aktuella dagen.
Nyheter / 2018-11-15
Kritik för hantering av barnutredningar
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat hur kommunen hanterar utredningar av barn och unga som behöver stöd och hjälp. IVO ställer nu krav på 17 åtgärder för att förbättra arbetet. 
Nyheter / 2018-11-13
Möten mellan unga och beslutsfattare på agendan vid demokratidag
Under måndagen genomfördes demokratidagen "Ung i Orsa - helt enkelt". 45 deltagare diskuterade hur unga i Orsa ska möta beslutsfattare och vilka frågor som är aktuella för unga just nu.
Nyheter / 2018-11-13
Vintertrafik på Inlandsbanan startar 21 december
För sjunde vintern erbjuds daglig tågförbindelse mellan Östersund och Mora tur och retur på Inlandsbanan. Som tidigare år kommer det finnas transferbussar från Röjan vidare till fjälldestinationerna
Nyheter / 2018-11-08
MSB utbildar Orsas krisledningsorganisation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i två dagar utbildat Orsas krisledningsorganisation i stabsmetodik.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. Fullmäktige har bland annat som sin uppgift att tillsätta kommunstyrelsen.

Bland fullmäktiges andra uppgifter finns även att dra upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder. 

Allmänheten har rätt att närvara, men inte delta i själva sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på anslagstavlan här på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Orsa Närradio på 91,3 Mhz  och på webben. Äldre fullmäktige kan ni se här

Sammanträdesplan 2018

Ledamöter 2018-2022
 
Mikael Thalin C  
Susann Lindblad C  
Håkan Yngström C  
Anne-Marie Fröjdh C  
Per-Erik Wiik C  
Sofia Diefke C  
Leif Dahlfors C  
Bernt Westerhagen C  
Jan Segerstedt C  
Aiono Eurenius C  
Johan Smids C  
Camilla Staffan C  
Tomas Hanser C  
Marie Olsson S  
Magnus Bjurman S  
Anders Rosell S  
Gunilla Elings Friberg S  
Patrik Borgenstrand S  
Maria Tapper S  
Hans Lans S  
Pia Ström S  
Björn Brandth SD  
Roine Andersson SD  
Britt-Marie Olsson SD  
Margareta Jansson V  
Annika Lemme V  
Morgan Darmell M  
Joakim Larsson M  
Bengt-Åke Svahn KD  
Lars Olov Uleander KD  
Joep Meens MP  
     
Ersättare    
Per-Erik Jonsson C  
Jan Lovén C  
Eva-Lena Ekblom C  
Rose-Marie Jonsson C  
Anders Borg C  
Anders Hjärpsgård C  
Mikael Johansson C  
Hans-Göran Olsson S  
Ellenor Smids S  
Olof Herko S  
Gun-Lis Olmats S  
Tomas Alfredsson SD  
Bengt-Erik Svensson SD  
Tony Samuelsson V  
Anders Johansson V  
Gunilla Frelin M  
Ronnie Persson M  
Malin Sundin-Grindal KD  
Ulf Björklund KD  
Abdirahman Nur MP  
Carin Gillgren MP  
     

 

 
Senast ändrad den 2 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer