mora-orsa-logo

Mora Orsa Miljökontor

undefined

Välkommen till Mora Orsa miljökontor

Vår vision är "God livskvalitet för generationer". För att nå dit arbetar vi för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

 

Vi finns på facebook!

undefined

 

 

 

 

Aktuellt

Aktuellt / 2017-03-13
Nu börjar miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner

Under perioden 2017-2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas.
Läs mer »

Aktuellt / 2017-03-08
Dags att lämna in miljörapport och köldmediarapport
Undvik miljösanktionsavgift – lämna in rapporterna senast den 31 mars!
Läs mer »

Aktuellt / 2017-02-13
Dags att betala den årliga avgiften för livsmedelskontroll
Snart kommer fakturorna av den årliga avgiften för livsmedelskontroll att skickas ut. Har din verksamhet upphört? Glöm då inte att avregistrera den!
Läs mer »

Aktuellt / 2017-01-10
Myndighetsrapportering på gång
Nu är det åter dags för kontrollmyndigheter i hela Sverige att rapportera in uppgifter om sin livsmedels- och dricksvattenkontroll till Livsmedelsverket som sedan sammanställer uppgifterna i en årlig rapport.
Läs mer »

Aktuellt / 2016-11-18
Tipsa om nedskräpning med app
Har du någon gång sett en skrotbil, ett båtvrak eller en dumpningsplats och velat göra något åt det? Nu kan du enkelt rapportera nedskräpning via en app till Miljökontoret.
Läs mer »

Arkiv »
Senast ändrad den 13 mars 2017