den 21 oktober 2017
Dagens namn: Ursula, Yrsa
Orsa kommun - helt enkelt!
Verksamhetschef samhälle

Celia Yoshida Ahlin
Telefon: 0250-55 22 59
 

 
Kontakta oss

Postadress: Orsa kommun,   Box 23, 794 21 Orsa

E-post: orsa.kommun@orsa.se

Besök kan ske efter överenskommelse.

 
Information till besökande

Administration
Dalagatan 1

Kultur och fritid
Kulturhus, bibliotek, kontor ungdomsverksamhet
Kung Gustavs väg 1

Ungdomens Hus
Skolgatan 14

Arbetsmarknad &
integration
 
Orsa Lärcentrum, Barkgatan 20

Infrastruktur
Dalagatan 1

Näringslivskontoret
Dalagatan 1

 

Samhälle

Inom verksamhetsområde Samhälle finner du följande avdelningar:

  • Administration
  • Kultur och fritid 
  • Arbetsmarknad och integration
  • Infrastruktur
  • Näringsliv


Administration

Celia Yoshida Ahlin, verksamhetschef Samhälle. Telefon: 0250-55 22 59


Kultur och fritid

Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef. Telefon: 0250-55 22 70

Bibliotek
Informationsdisk. Telefon: 0250-55 22 61

Erik Nilsson, vuxenbibliotekarie. Telefon: 0250-55 22 71

Gunhild Bergquist, barn- och ungdomsbibliotekarie. Telefon: 0250-55 22 62

Ann-Catrin Hallstensson, biblioteksassistent. Telefon: 0250-55 21 65

Katarina Nises, assistent. Telefon: 0250-55 22 67
 
Catarina Alfredsson, skolbibliotekarie. Telefon: 0250-55 22 39
 
Kultur
Informationsdisk. Telefon: 0250-55 22 61

Kristina Klockar
, kultursamordnare barn och unga, kurator konsthall. Telefon: 0250-55 22 66          
 
Vakant, biblioteksassistent, bildarkiv. 


Ungdomsverksamhet
Ungdomens Hus. Telefon: 0250-55 24 15

Christina Nordmark, ungdomssamordnare. Telefon: 0250-55 22 54

Robin Backäng, fritidsledare. Telefon:0250-55 24 22

Sanna Mjösberg, projektledare Ung integration. Telefon: 0250-55 24 11

Fritid

Ishall. Telefon: 0250-55 22 00

Sporthall. Telefon: 0250-55 22 47

Föreningskonsulent - vakant
                  

Arbetsmarknad och integration

Anders Becker, avdelningschef. Telefon: 0250-55 23 00

Arbetsmarknad

Anders Rosell, arbetsmarknadshandläggare. Telefon: 0250-55 21 20

Leif Pihl, arbetsmarknadshandläggare. Telefon: 0250-55 22 75

Jan-Ove Holmberg, arbetsledare Komfix. Telefon: 0250-55 24 08

Bengt Andersson, arbetsledare Returbutiken. Telefon: 0250-55 24 06

Integration 

Åse Wadlund, integrationssamordnare. Telefon: 0250-52 21 99

Abdirahman Ahmed Nur, integrationssamordnare. Telefon: 0250-55 21 98

Anne Kasenene, integrationssamordnare. Telefon: 0250-55 23 02

Viveka Ländin Tysk, arbetsmarknadshandläggare. Telefon: 0250-55 24 20


Infrastruktur 

Stadsnät

Per-Olof Fillman, projektingenjör. Telefon: 0250-55 21 35

Mark- och skogsfrågor

Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör, infrastruktur-koordinator. Telefon: 0250-55 22 20

Gator/vägar och parker

Anneli Eriksson, trafikingenjör. Telefon: 0250-55 21 66
 

Näringslivskontoret

Olof Herko, näringslivsutvecklare. Telefon: 0250-55 21 19

Klaus Csucs, näringslivskoordinator. Telefon: 0250-55 21 18


Har ni frågor gällande vatten, avlopp- och avfallsfrågor kontakta NODAVA, telefon 020-55 27 00

 


 

Senast ändrad den 20 september 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer