den 22 januari 2018
Dagens namn: Vincent, Viktor
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-01-18
Trafikinformation från Dalatrafik
Trafikstörning. Del av Våmhusvägen avstängd på grund av ett trumbyte under perioden 2018-01-16--2018-01-28
Nyheter / 2018-01-16
Ny ägare till Orsa stadshotell
Under första halvåret av 2018 så kommer en ny ägare, Kvarntorget Fastighet AB - Oscar Diös, att ta över fastigheten Orsa stadshotell. Planen är att använda fastigheten för nya verksamheter som är öppna för allmänheten.
Nyheter / 2018-01-16
Räddningstjänsten Orsa söker deltidsbrandmän
Är du intresserad? Prova-på-dag lördag 27 januari!
Nyheter / 2018-01-10
FINLAND 100 ÅR
Hör historien om Finlands självständighetskamp som blandas med finsk musik.
Nyheter / 2018-01-10
Nu öppnar Ungdomens hus i Orsa igen
Nu inleder Ungdomens hus sin verksamhet genom att bjuda in ungdomar till planeringsmöten och diskutera hur verksamheten ska fungera.

Orsanyheter i media hittar ni här:

Orsa i media


 

Nyheter
2018-01-18

Trafikinformation från Dalatrafik

Trafikstörning. Del av Våmhusvägen avstängd på grund av ett trumbyte under perioden 2018-01-16--2018-01-28

Berörda busslinjer: 342, 344
Berörda hållplatser: Lowars, Kallovavägen
Datum för trafikstörning: 2018-01-16 till 2018-01-28
Beskrivning av trafikstörning: Del av Våmhusvägen är avstängd på grund av ett
trumbyte. Istället för att fortsätta norrut på Våmhusvägen från Hallingvägen svänger
vi tillbaka söderut för att ta vänster in på Hansjövägen för att sedan fortsätta
ordinarie linjesträckning. OBS att linje 344 kör direkt till hållplats Hansjö och angör
ej Lowars och Kallovavägen. Linje 342 missar bara hållplats Lowars.

Resenärer som reser med linje 342 hänvisas till hållplats Hallingvägen.
Resenärer som reser med linje 344 hänvisas till hållplats Hansjö.


 

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer