den 23 april 2018
Dagens namn: Georg, Göran
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktpersoner

Malin Frisk
Samordnare POSOM
Tfn. 070-6142215

Per-Erik Jonsson
Stf Räddningschef
Tfn: 0250-55 21 93 

 

Krishantering, POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många personer behöver omfattande psykosocialt stöd.

POSOM, utbildade stödpersoner

Vid en sådan händelse kopplas POSOM i Orsa in. POSOM består av en ledningsgrupp och en grupp med särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna kommer bl. a. från socialtjänsten, primärvården, skolan och trossamfund

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. De har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Stödpersonerna i POSOM ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa de drabbad vidare till rätt person eller instans.

POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS alarm.

Stödcentrum för POSOM upprättas vanligtvis på Orsa församlingshem.

Samordnare för POSOM är Malin Frisk, Behandlingsassistent, Verksamhet Omsorg i Orsa kommun.

 

Senast ändrad den 31 januari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer