den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss
Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Drog - och alkoholterapeut:
Mikael Stridsberg
Telefon: 0250-55 23 67
Postadress: Box 23
794 21 Orsa
 
Handläggare:
Patrik Wiberg

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-55 23 51
omsorg@orsa.se
 
Länkar
Lagtext (LVM)

Här kan du testa dig själv när det gäller dina alkoholvanor

Alna
                                      Alkoholprofilen

                       Öppenvårdsmottagningen i Mora

                                  Alkoholhjälpen

Beroendevård i Orsa

Du som har frågor och funderingar runt eget eller anhörig/väns beroendeproblem kan vända dig till oss för råd och stöd. Vi kan vid behov erbjuda stödinsatser och olika former av behandling.
Vid ansökan om stöd/behandling görs en utredning. Utredningen om behov av stöd eller behandling skall utgå från den enskilda och i samarbete med individen. Utredningen skall klargöra om det finns ett missbruk/beroende.  
Kartläggningen och bedömningen leder fram till val av insatser anpassade till individen.
 

Vi utgår från tre steg i beroendet 

 1. Bruk
 2. Riskbruk
 3. Beroende

Vi kan erbjuda

 • Stöd och coachning vid beroende
 • Utredning/bedömning och behandlingsplanering
 • Stöd i behandlingen med Previct, digitalt e-hälsosystem
 • Gruppbehandling
 • Enskilda samtal
 • Eftervårdsbehandling i grupp eller enskilt
 • Anhörigstöd
 • Öppengrupp, en kväll i veckan

Vi enligt 12-stegsmodellen, Previct, A-CRA, CRAFT och MI

 
12-stegsmodellen: Tolvstegsbaserad behandling enligt Minnesotamodellen bygger på AA:s och NA:s tolvstegsprogram. AA och NA i sig har dock inga professionella behandlare, utan är fristående och egenfinansierade självhjälpsrörelser där personer med alkohol- eller drogproblem kan möta andra i samma situation. AA och NA är öppet för alla som vill sluta dricka eller använda droger. I större städer finns ofta mer nischade grupper för yngre medlemmar, kvinnor, män, engelsktalande etc. Läs mer
 
undefinedPrevict: Orsa kommun jobbar idag med Previct vilket är en del av framtidens digitala beroendevård. Med digitala verktyg kan behandlingen lätt anpassas efter individens behov och förutsättningar. Man blir medskapare i vården, vilket positivt påverkar behandlingsresultaten. Stora delar av vården utförs dagligen i hemmiljö med hjälp av appar, diskret och plats obundet. Om man avviker från sin personliga vårdplan kan behandlaren snabbt ge extra stöd. Du som har ett skadligt bruk av alkohol eller spel motiveras/får stöd dagligen i din egen resa mot långvarig nykterhet. Läs mer hur det fungerar eller hur andra upplever sitt digitala stöd.
 
undefinedA-CRA: A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är ett öppenvårdsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal och lägger stort fokus på att motivera till nya, mer hälsosamma beteenden. I A-CRA utgår vi från klientens egen uppfattning om situationen och ritar tillsammans en karta över det beteende som han/hon vill förändra. Vi jobbar med hela ungdomens livssituation och formulerar tydliga mål för olika livsområden. Läs mer
 
undefinedCRAFT: Är du anhörig till en person med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika? CRAFT-programmet har visat sig vara positivt för anhöriga. Särskilt effektivt är det för föräldrar till personer med beroendeproblematik. De uppger att det givit ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen till sitt barn med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. Många personer med beroendeproblem uppger dessutom att familjen är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. Läs mer
 
 
MI: Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Läs mer
 

Övriga resurser:

Öppengrupp
Öppet möte en kväll i veckan för personer med eget beroende eller medberoende. Kanske du är förälder, kamrat eller anhörig? Då är du också välkommen.Det är en självklarhet att det som sägs och vilka som deltar i mötena inte sprids vidare.

Resursteam
Resursteamet kan stödja personer på flera olika sätt. Insatsen är individanpassad och utreds samt beslutas av socialsekreterare. Länk till Resursteam

 

 

 

Senast ändrad den 24 april 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer