den 24 maj 2017
Dagens namn: Ivan, Vanja
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande

Susann Lindblad (c)

 
Socialtjänsten
Socialtjänsten / 2017-04-27
Var fjärde kvinna i norra Dalarna har utsatts för våld av sin partner
Enligt en undersökning gjord av Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner, har 26 procent av kvinnorna har utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld i sin relation under sin livstid, vilket är något högre än genomsnittet i Sverige.
Socialtjänsten / 2017-02-15
Genomförande av undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Under veckorna 11-21 pågår undersökningen, Socialstyrelsen skickar ut postenkäter till de som är 65 år eller äldre som har hemtjänst och till de som bor på särskilt boende.
Socialtjänsten / 2016-09-28
Fiske vid Lillån
Boenden på Lillåhem och Orsagården kom ut på fiskeäventyr
Socialtjänsten / 2014-06-10
Socialnämndens ordförande har ordet
Socialtjänsten / 2014-06-03
Kultur och hälsa för seniorer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Socialutskottet ersätter den tidigare socialnämnden och bereder bl a frågor gällande insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.


Socialt riktade insatser ingår också i socialutskottets ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, pröva serveringstillstånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

SAMMANTRÄDESPLAN 2017

 

Ledamöter 2015-2018 Parti Funktion Kontakt
Susann Lindblad (c) Ordförande t.o.m 171201  
Gunilla Elings Friberg (s) Vice ordförande  
Håkan Yngström (c)    
Jan Segerstedt (mp)    
Marie Olsson (s)    
Ersättare      
  (c)    
Rosanna Thyrén (c)    
Anders Jemthagen (m)    
Magnus Bjurman (s)    
Hans-Göran Olsson (s)    

 

Senast ändrad den 3 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer