den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Kommunens revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Orsa kommun och deras uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom Orsa kommuns olika nämnder och styrelser.

Det innebär att de årligen granskar kommunens räkenskaper, den så kallade redovisningsrevisionen.

Dessutom granskar de årligen nämnderna och styrelsernas verksamheter, den så kallade förvaltningsrevisionen. Som stöd i revisionen anlitas sakkunniga.

Revisionen ska ha som syfte att tillsammans med kommunens nämnder, styrelser och bolag medverka till att utveckla arbetssätt och rutiner inom kommunen. Vi redovisar och kommunicerar tydligt vår uppfattning i de granskningar vi genomför hos nämnderna och styrelsen. Vill du veta mer om den kommunala revisionen eller har du synpunkter på hur den kommunala verksamheten sköts är du välkommen att kontakta oss.

Revisorerna

  Telefon Mejl
Elsmari Laggar Bärjegård (C) Ordförande 070-306 88 70 elsmari.laggar-barjegard@orsa.se
Susanne Andersson (S) Vice ordförande 070-675 13 67 susanne.andersson@orsa.se
Sten Hansson van Nes (M) Revisor 070-567 30 65 sten.hanssonvannes@orsa.se
Mats Wahlström (S) Revisor 073-037 47 03 mats.wahlstrom@orsa.se
Kåre Olsson Revisor 070-690 55 80 kaare.olsson@orsa.se

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad den 28 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer