den 14 december 2017
Dagens namn: Sten, Sixten
Orsa kommun - helt enkelt!

Kommunens revisorer

Vi är utsedda av kommunfullmäktige i Orsa kommun och vår uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom Orsa kommuns olika nämnder och styrelser. Det innebär att vi årligen granskar kommunens räkenskaper, den så kallade redovisningsrevisionen och att vi årligen granskar nämnderna och styrelsernas verksamheter den så kallade förvaltningsrevisionen. Som stöd i revisionen anlitas sakkunniga.

Revisionen ska ha som syfte att tillsammans med kommunens nämnder, styrelser och bolag medverka till att utveckla arbetssätt och rutiner inom kommunen. Vi redovisar och kommunicerar tydligt vår uppfattning i de granskningar vi genomför hos nämnderna och styrelsen. Vill du veta mer om den kommunala revisionen eller har du synpunkter på hur den kommunala verksamheten sköts är du välkommen att kontakta oss.

Revisorerna

   
Elsmari Laggar Bärjegård (C) Ordförande 0250-445 63
Susanne Bogg (S) Vice Ordförande 070-675 13 67
Sten Hansson van Nes (M) Revisor 070-567 30 65
Mats Wahlström (S) Revisor 0250-414 54
Kåre Olsson Revisor 0250-55 12 02

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad den 13 november 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer