den 25 november 2017
Dagens namn: Katarina, Katja
Orsa kommun - helt enkelt!

Om webbplatsen

Orsa.se är Orsa kommuns officiella hemsida på internet. Syftet är att ge den information som efterfrågas och att sprida kunskap om kommunen och kommunens arbete. Webbplatsen lanserades 2008.

Under 2017 pågår ett arbete med att bygga en ny webbplats som uppfyller dagens krav på funktionalitet och tillgänglighet. Projektet genomförs tillsammans med Mora kommun och Älvdalens kommun, de tre kommunerna samarbetar redan i flera verksamhetsfrågor och det finns därför stora samverkansvinster i att göra webbprojektet tillsammans. Projektet ska leverera tre unika kommunala webbplatser (en för varje kommun) och planen är att webbplatserna ska lanseras under första kvartalet 2018.

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen kontakta kommunens kommunikationsenhet och tala om vad du tycker.

Upphovsrätt

Texter och bilder är upphovsrättsskyddade och får bara användas för internt bruk, om inte annat anges

 

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer