den 29 maj 2017
Dagens namn: Yvonne, Jeanette
Orsa kommun - helt enkelt!

 

 

 

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

  
BRÅ är förkortningen för "Brottsförebyggande rådet". Det syftar till att kommuner lokalt i välfungerande nätverk kan arbeta brottsförebyggande på flera olika plan.
 
 
I Orsa träffas BRÅ:s styrgrupp några gånger per år och drar upp gemensamma riktlinjer samt följer upp och utvärderar den handlingsplan för det BRÅ-arbete kommunfullmäktige fastställde 2002.
   
 
Brottsförebyggande rådet i Orsa består av följande funktioner:
ordförande (utses av kommunstyrelsen)
barn- och utbildningsnämndens ordförande
socialnämndens ordförande
kommunchefen
fritids- och servicechefen
barn- och utbildningschefen
socialchefen
ordföranden i ungdomsrådet
chefen för Orsabostäder
representant från polisen 
representant från Företagarna i Orsa
 
 
Det finns ytterligare fyra grupper som träffas och diskuterar BRÅ-arbete ur olika perspektiv.
 
BUS-gruppen (Barn och ungdomar i Samverkan) arbetar socialt förebyggande för barn och ungdomar från 6 år och uppåt.
Lilla BUS-gruppen arbetar socialt förebyggande för barn och ungdomar upp till 6 år.
Folkhälsoråd arbetar med generella folkhälso- och välfärdsfrågor.
Riskgrupp ska arbeta med situationsförebyggande arbete dvs var sker brott och hur kan dessa brott förebyggas.
Senast ändrad den 8 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer