den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Ha kul med skotern - men med ansvar!

Snöskoter är ett fantastiskt fortskaffningsmedel på våra breddgrader.
Det är inte underligt att skotern blivit så populär.
För att den ska fortsätta vara det är det viktigt att skoterföraren känner till alla regler, skoterleder osv.

Har du fått ditt vanliga körkort efter 2000 måste du dessutom ta ett särskilt förarbevis för terrängskoter.

Ovansiljans skoterklubb anordnar utbildning, lägsta ålder är 16 år, för förarbevis på skoter.
Utbildningen omfattar körteknik, motorkunskap, hänsyn till miljö, trafikregler, lagfrågor och första hjälpen.


Det är också viktigt att du känner till reglerna för att köra snöskoter i terräng, se naturvårdsverkets hemsida.
I vissa delar av Orsa får du inte köra snöskoter, inom det område som är utmärkt på kartan här nedanför är skoteråkning förbjuden:

Det är skoteråkarens ansvar att se till att inte heller åka på jordbruksmark och skogsmark om det inte
kan ske utan uppenbar risk för skada på skogen eller marken.


Läs mer på Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation

Senast ändrad den 6 februari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer