den 12 december 2018
Dagens namn: Alexander, Alexis
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Kontakta oss

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Telefon: 0250-260 00 vx
stadsbygg@mora.se

Huvudkontor Mora
Planavdelning 

Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora

Öppettider:
Mån-fre 13:00-15:30

Vi stänger kl 14:00 dag före "röd" dag: 13 april, 24 maj, 5 juni, 22 juni och 3 november. Gäller både Mora och Orsa

Besökskontor Orsa
Dalagatan 1
mån-tis, tors-fred, 13:00-15.30

Perioden 26 juni t  o m 13 augusti begränsas öppettiderna till tisdag och torsdag kl 13:00 - 15:30

Ny översiktsplan för Orsa kommun

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas nya byggnader, var det behövs nya cykelvägar och vilka områden som är viktiga grönområden.

Ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun har varit ute på samråd mellan den 7 juli och den 15 september 2017. Där har alla som haft synpunkter på planen fått lämna in dessa till Stadsbyggnadskontoret. Kommunen har arrangerat öppna möten där planen diskuterats och synpunkter har också kommit in via ett webbformulär på hemsidan.

När samrådstiden gått ut så går kommunen igenom alla synpunkter och gör eventuella ändringar av översiktsplaneförslaget. Sedan ställs förslaget ut för granskning så att allmänheten kan se hur planen blivit efter omarbetningen. Därefter antas planen politiskt, och vinner laga kraft. När översiktsplanen vunnit laga kraft så gäller den, och kommunen börjar arbeta efter den.

 

 

Senast ändrad den 15 november 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer