den 24 maj 2017
Dagens namn: Ivan, Vanja
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Likabehandlingsplaner

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016

Årsredovisning 2015

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen barnomsorg?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)

Elevhälsan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Renate Tegethoff Jobs (FP)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Kyrkbyn/Harabacken/
Pedagogisk omsorg
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

Nyheter från Barn & Utbildning
2017-04-26

Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.

Fritidshemmets lärandeuppdrag har förstärkts och det ställs helt nya krav på att arbeta systematiskt och målstyrt. Men hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar?

Personal och ledning från Orsas fyra fritidshem är i Stockholm för att delta i fortbildning kring systematiskt kvalitetsarbete och hur man förverkligar läroplanen i verksamheten på ett bra sätt.

Ur kursinnehållet

  • Implementering av nya läroplanen – vad innebär de utökade lärandeuppdragen i praktiken?
  • Problemskapande beteenden på fritids – att bemöta och förebygga på bästa sätt
  • Skola och fritidshem i pedagogisk samverkan – hur når vi dit?
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Ta del av hur andra utvecklat förmågor genom – modern barnsyn, värdegrundsarbete, elevinflytande, kollegialt lärande och strukturerad rastverksamhet mm.

 2017-04-19

Grön Flagg till fritidshemmet Solsken i Skattungbyn

Grön Flagg, det svenska namnet på Eco-Schools, är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.
Läs mer...


2017-04-06

Sång och musik får fart på svenskalektionerna

Eleverna i förberedelseklassen på Kyrkbyns skola har hittat ett nytt sätt att lära sig svenska språket fortare på – nämligen genom att kombinera musik tillsammans med språklektionerna.
Läs mer...


2017-03-24

Orsa går mot strömmen

Andelen lärare med pedagogisk examen minskar i Sverige men i Orsa ökar det för tredje året i rad och nu ligger vi i topp 15 i Sverige.
Läs mer...


2017-03-06

Orsa Beat Station

Orsa Beat Station är en digital musikproduktionsutbildning. Elever får lära sig att producera "modern" musik digitalt. Projektet leds av låtskrivaren och musikproducenten Johan Moraeus.
Läs mer...


Senast ändrad den 8 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer