den 19 oktober 2018
Dagens namn: Tore, Tor
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
Nyheter från Orsa kommun
2018-10-18

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet i Orsa

Efter valet till kommunfullmäktige i september är det klart vilka partier som kommer att ingå i den styrande majoriteten i Orsa. Med 16 av 31 mandat bildar C, KD och MP majoritet för kommande mandatperiod.

 

Bengt-Åke Svahn, Mikael Thalin och Joep Meens
Bengt-Åke Svahn (KD), Mikael Thalin (C) och Joep Meens (MP)

– Det här är en fortsättning på det goda samarbete partierna har haft under de gångna fyra åren och jag ser fram emot att jobba vidare i den andan. Det är viktigt att söka ett brett samförstånd med alla partier i kommunfullmäktige med Orsas bästa för ögonen, vilket kommer att vara en viktig utgångspunkt för majoritetens arbete, säger Mikael Thalin (C) som fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska inriktningen ligger på skola, äldreomsorg och tillväxtfrågor. Det är en fortsättning på det arbete som inleddes efter förra valet. Även om skolan har förbättrade resultat så krävs det ett fortsatt utvecklingsarbete för att ligga kvar på den nivån, vilket kommer att vara en viktig utgångspunkt.

Man ska känna sig trygg med att åldras i Orsa och ett kvalitetsarbete har påbörjats men än återstår en hel del arbete. Fler trygghetsboenden måste skapas.

– Äldreomsorgen är viktig. Vi ska förbättra nöjdheten och tryggheten för omsorgstagarna, säger Bengt-Åke Svahn (KD)

I den politiska plattformen är miljö- och klimatarbetet en viktig del.

– Kommunens ska ha ett samordnat och aktivt arbete med miljö- och klimatarbete i enlighet med Agenda 2030, säger Joep Meens (MP). Det finns till exempel plats för fler solenergianläggningar på kommunens fastigheter.

En sund och stabil kommunal ekonomi är utgångspunkten för arbetet. Prognoserna pekar på betydligt tuffare ekonomiskt utrymme de kommande åren. En annan utmaning är kompetensförsörjningen.

– Vi har ett bra utgångsläge med engagerade medarbetare, en tydlig organisation och en budget i balans, säger Mikael Thalin. Vi är taggade att fortsätta jobba för Orsas bästa!2018-10-17

Utmärkelser för föreningslivet 2018

Tre personer tilldelades utmärkelser för sina insatser inom det ideella föreningslivet i Orsa Kommun.
Läs mer...


2018-10-17

Vi vill ha dina synpunkter

Hej, är du en av de 800 orsabor som fått Orsa kommuns Medborgarundersökning från SCB hem i din brevlåda?
Läs mer...


2018-10-16

Information om Orsa stadsnät

Läs mer...


2018-10-10

Orsa kommun går vidare med att bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar (VA) i Grönklitt

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Orsa att gå vidare med planerna på att bygga ut de kommunala vatten- och avloppsledningarna i Grönklitt.
Läs mer...


2018-10-09

Höstlovskul vecka 44

För dig som bor i Orsa och är upp till 18 år. Alla aktiviteter är gratis.
Läs mer...


2018-10-04

BUFF filmfestival på Röda Kvarn 15 - 21 oktober

Läs mer...


2018-10-03

Problem med belysning i elljusspåret på Berget

Belysningen i elljusspåret vid ishallen är helt avstängd
Läs mer...


Senast ändrad den 11 oktober 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer