den 15 december 2018
Dagens namn: Gottfrid
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
Nyheter från Orsa kommun
2018-12-13

Orsa kommun tar fortsatt ansvar för ensamkommande ungas boende

De ensamkommande unga asylsökande över 18 år som bor i kommunen kommer att erbjudas fortsatt tillfälligt boende.

Under 2017 och 2018 har Orsa kommun erbjudit tillfälligt boende till tolv asylsökande ungdomar över 18 år som väntar på slutgiltigt besked om sitt uppehållstillstånd.

Riksdagen har tidigare i år beslutat om den så kallade Gymnasielagen. Lagen innebär att ungdomar som fått avslag på sin asylansökan kan få tillfälligt uppehållstillstånd för fortsatta gymnasiestudier. Lagen lägger inget formellt ansvar på kommunerna att lösa bostadsfrågan.

Ungdomarna förväntas försörja sig på studiemedel från CSN och/eller eget arbete om de fått arbetstillstånd. Studiemedel kan sökas först andra halvåret det år man fyller 20. Dessutom kan det ta 6-8 veckor att folkbokföra sig och skaffa sig personnummer och ID-handlingar. Innan det är klart kan ungdomarna inte ställa sig i bostadskö för att ordna eget boende.

Beslut från 2017 följs upp

I november 2017 tog kommunen beslut om att ungdomarna skulle erbjudas tillfälligt boende tills de fått slutgiltigt besked i sitt asylärende. Det var innan gymnasielagen var känd.

 - Vi vill göra en generös tolkning av det vi beslutade 2017 och erbjuda ungdomarna boende så att de kan fokusera på sina studier i lugn och ro. På många andra håll i landet har dessa unga ensamkommande hamnat i hemlöshet, och lever i vissa fall på gatan och det vill vi undvika, säger Susann Lindblad (C) ordförande i utskottet för Omsorg.

Nio av ungdomarna är födda år 1999, för dessa kommer kommunen att stå för hyran till och med juni 2019. Tre av ungdomarna är födda år 2000, för dessa kommer kommunen att stå för hyran till och med juni 2020. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, så kommer kommunen att kunna återsöka pengar för att finansiera det tillfälliga boendet2018-12-13

Tillfällig allmän flaggdag för att fira den moderna demokratins 100 år

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har Sveriges Riksdag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.
Läs mer...


2018-12-10

Klätter- och linbana vid Bergetskolan?

Några elever på Bergetskolan fick en idé till ett medborgarförslag efter att de vunnit ett skolval med sitt parti Aktivitetspartiet. De vill ha fler satsningar på aktiveter för barn och ungdomar i Orsa.
Läs mer...


2018-12-05

Vilka är vi?

Den 5 december satte Orsa kommun aktivt igång projektet ”Vilka är vi?”. En satsning kring integration och kunskapsutveckling. All personal i Orsa kommun ska utbildas och få möjlighet att samtala om frågor som rör integration.
Läs mer...


2018-11-30

Manifestation för miljön och klimatet

I Orsa och ett flertal kommuner i landet har människor under fredagen den 30 november samlats i en manifestation för miljön och klimatet. Initiativtagare är Naturskyddsföreningen.
Läs mer...


2018-11-30

Tidtabellsskifte 9 dec

Den 9 december är det ett större tidtabellsskifte, Dalatrafik uppdaterar alla tidtabeller. Många linjer får justerad avgångstid och körtider. Titta extra noga i tidtabellen för de linjer och avgångar du brukar åka med.
Läs mer...


2018-11-30

Evenemang på Orsa Bibliotek & Kulturhus

Under julmarknaden i Orsa Centrum den 15 december har Biblioteket & Kulturhuset utökade öppettider och olika aktiviteter
Läs mer...


2018-11-28

25 år i Orsa kommuns tjänst

Vi säger stort tack till dessa personer som arbetat hos oss i Orsa kommun i 25 år. I måndags i samband med kommunfullmäktiges sammanträde tackades de med blomster och presenter.
Läs mer...


Senast ändrad den 11 oktober 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer