den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

 
Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
2018-11-15

Kritik för hantering av barnutredningar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat hur kommunen hanterar utredningar av barn och unga som behöver stöd och hjälp. IVO ställer nu krav på 17 åtgärder för att förbättra arbetet. 

Vid en tillsyn av hur kommunen handlägger ärenden som rör barn och unga i Orsa kräver IVO att kommunen åtgärdar en rad brister. Det handlar bland annat om att:

  • utredningar inleds utan dröjsmål och skyndsamt

  • den som berörs av en utredning underrättas när utredningen inleds

  • vårdplaner och genomförandeplaner innehåller de uppgifter som lagen kräver

  • placeringar av barn på HVB-hem eller familjehem följs upp på det sätt som lagen kräver

- Kritiken kommer inte som en överraskning, vi håller på att jobba med just de här frågorna. Vi tar det på största allvar och vi är redan i gång med att åtgärda bristerna, säger Jesper Karlsson som är omsorgschef i Orsa kommun. Vi jobbar med att få till ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar i praktiken. Det får inte bara bli ett fint dokument, utan måste också implementeras i verksamheten och det tar lite tid.

Åtgärdsplan, analys och tidsplan

IVO kräver nu att kommunstyrelsen ger besked senast den 11 december om vilka åtgärder som görs och på vilket sätt. I beskedet ska det finnas en utredning som visar hur bristerna har kunnat uppstå och en analys av vilka åtgärder som måste göras för att komma till rätta med bristerna. IVO vill också att kommunen redovisar en tidsplan för planerade åtgärder som ännu inte är genomförda, när åtgärden ska vara genomförd och vem som ansvarar för åtgärden. 

- Vi tar ett helhetsgrepp om hela vår omsorgsverksamhet, inte bara den verksamhet som IVO granskat. Vi kommer arbeta hårt med kvalitetsledning under 2019 för försäkra oss om att ledning, styrning och egenkontroll ska fungera, säger Susann Lindblad (C), ordförande i kommunstyrelsens omsorgsutskott.  

Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer