den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

 
Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
2018-11-22

Skolinspektionen avslutar tillsynen av våra fritidshem

Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen inkommit med bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna är åtgärdade.
Motivering
Skolinspektionen fattade den 22 februari 2017 beslut efter tillsyn av huvudmannens ansvarstagande för fritidshem i Orsa kommun. Beslutet följdes upp och ett nytt beslut fattades den 2 mars 2018. Då förelades Orsa kommun att senast den 12 oktober 2018 vidta åtgärder för det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen.
 
Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen inkommit med bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna är åtgärdade. I huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framkommer bland annat att huvudmannen har genomfört en uppföljning av resultat av verksamheten, analyserat resultaten och beslutat om utvecklingsåtgärder för fritidshemmen i Orsa kommun. Det systematiska kvalitetsarbetet är dokumenterat.
 
Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer