mora-orsa-logo

Blanketter

Här kan du hämta blanketter och ladda hem information i pdf-format. Du behöver Acrobat Reader som du kan hämta nedan. 

Hämta Acrobat Reader här. Alternativa pdf-läsare hittar ni här

OBS!! Blanketterna måste skrivas ut och skickas in MED underskrift. De får inte skickas via e-post. 

Avfall/Renhållning
Abonnemang enligt avfallsföreskrifterna hanteras av av Nodava AB

Dispenser från avfallsföreskrifterna handläggs av miljönämnden.


Avlopp


Cisterner

Djurhållning inom planlagt område

Hälsoskydd


Livsmedel

Miljöskydd

PCB - inventering och sanering


Tobak

Anmälan av tobaksförsäljning i Mora kommun ska anmälas till Socialförvaltningen 

Störning/ Klagomål

 Anmälan om störning

Värmepump

Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Kontakta oss

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 13 september 2017