den 25 februari 2018
Dagens namn: Sigvard, Sivert
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta

Anneli Eriksson, trafikingenjör
Telefon: 0250-55 21 66
    

 
Kontakta oss

Postadress: Box 23
79421 Orsa
Besöksadress:Dalagatan 1

E-post: samhalle@orsa.se

Besök kan ske efter överenskommelse.

Lokala trafikfrågor
 
Inom det område som av kommunen finns fastställt som tättbebyggt område får kommunen fatta beslut om trafikföreskrifter på allmänna vägar oavsett vem som är väghållare. Frågor, önskemål eller förslag till förändringar lämnas till fritids- och servicekontoret.
 
Utom tättbebyggt område fattar respektive väghållare beslut om trafikföreskrifter, för länsvägar och riksvägar är det dock länsstyrelsen som beslutar.
 
Ansökan om lokala trafikföreskrifter på det enskilda och allmänna vägnätet utanför tättbebyggt område ska skickas till Länsstyrelsen på e-post dalarna@lansstyrelsen.se
 
 
Behöver man stänga av del av gata/väg för exempelvis fasadrenovering eller något evenemang ska man söka tillstånd för detta, avspärrningar och skyltning måste utföras enligt beslut som. Detta gäller även om arbetet inte kommer att ske under en längre period. Kommunen beslutar för kommunala vägar, vägverket för läns- och riksvägar, sedan finns många vägar inom kommunen som Orsa Jordägare är väghållare till. Avspärrnings- och skyltmaterial kan oftast hyras/lånas från respektive väghållare. Det är mycket viktigt för trafiksäkerheten att detta utförs korrekt!


Ytterligare information genom nedanstående länkar

Senast ändrad den 23 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer