den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Anneli Eriksson, trafikingenjör

Postadress: Box 23, 79421 Orsa
Besöksadress: Kyrkogatan 5

E-post: samhalle@orsa.se

Öppettider:
Enligt överenskommelse


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du hos kommunen.
Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade men också på andra platser under särskilda förutsättningar.
Några kommuner har beslutat att inte ta ut någon parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd. Kontrollera därför vad som gäller för den kommun där du vistas. 
 

Så här ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd.
Om du inte är folkbokförd i Sverige ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du vistas.


Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs på en speciell ansökningsblankett som du får hos kommunen.

Här hittar du blanketten för att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrad i Orsa kommun:


Det är lämpligt att bifoga ett läkarintyg för att kommunen skall kunna göra en korrekt bedömning. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.
För att kunna utfärda ett parkeringstillstånd behövs också ett foto. Det fästs på den blankett som den sökande ska skriva under innan den skickas vidare för framställning av parkeringstillståndet.
Länk till Transportstyrelsen där du kan läsa mera

Senast ändrad den 19 september 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer