den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Korpral Gifting


Korpral Gifting och Orsa Kompani

År 1894 var Orsa Kompani på väg hem efter avslutat regementsmöte. Inkvartering skulle ske nära Komtillmåtta krog i Gagnef. Kaptenen misstänkte att beväringarna skulle förfriska sig och lät korpral Gifting ta löfte av sina mannar att inte missbruka brännvinet. För att kunna hålla sitt löfte anmälde korpralen - "Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt." Kapten förstod men de bevingade orden har och kommer alltid att missförstås. Man trodde att Orsa kompani inte visste vad de ville - men i själva verket ville kompaniet inte lova något de inte kunde stå för.

Korpral Gifting själv kom för övrigt från Ore socken. Det är inte heller helt oomtvistat om vem som verkligen är hjärnan bakom orden.

I Holens by förfäktar man gärna historien som förtäljer att det i själva verket var Korpral Snickare som formulerade den odödliga frasen. Eftersom han var lägre i rang teaterviskade han orden till Gifting.

Senast ändrad den 24 oktober 2008
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer