den 26 mars 2017
Dagens namn: Emanuel
Orsa kommun - helt enkelt!
Ring och boka fixaren

Ring tel 55 24 08, tala om vem du är och vad du vill ha hjälp med.

Fixaren kommer ut till dig så snart som möjligt för att hjälpa dig med de enkla uppgifter som behöver utföras i ditt hem.

För att så många som möjligt skall kunna få hjälp så bör det vara uppgifter som kan utföras av en person under kort tid.

Fixarservice är gratis

Fixarservicen är gratis, men du måste själv bekosta och tillhandahålla ev. material.

 
Du kan tyvärr inte få hjälp med:

• det som hemtjänsten normalt gör, te x städning

• det som fastighetsägaren/
fastighetsskötaren
har ansvar för, t ex avloppsrensning

• det som kräver yrkeskunniga hantverkare, t ex elektriker, rörmokare och låssmeder

• det som serviceföretag av olika slag erbjuder, som t ex fönsterputs

• ständigt återkommande uppgifter av samma art.

Låt Fixarservice klättra!

 Mikael Jonsson, Fixarservice

Det ska vara tryggt att åldras i Orsa! Orsabor som är pensionärer kan få hjälp med vardagssysslor som innebär att det finns risk för att man ramlar och slår sig.

Du kan få hjälp med att:

• ta ner och sätta upp gardiner
• byta glödlampor, säkringar och batterier
• ta ner och hämta saker i vinds- och källar-
utrymmen
• flytta lättare möbler i bostaden
• sätta upp tavelkrokar
• ordna med sladdar och mattkanter för
att göra bostaden säkrare
• ordna med balkonglådor

Boka fixarservice på tel. 55 24 08

Senast ändrad den 10 augusti 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer