den 18 januari 2019
Dagens namn: Hilda, Hildur
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Inga nyheter publicerade

Kultur och hälsa för seniorer


2008 startades det treåriga projektet "Kultur och Hälsa för seniorer". Planen är att med kulturaktiviteter förbättra hälsan för seniorer i Orsa. Genomförandet sker genom samverkan med många aktörer i samhället.
Slipstenshuggning vid hembygdsgården

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER innebär ett nytt sätt att samarbeta. Verksamheten strävar efter en helhetssyn på samhällets aktörer. Fler och nya samarbetsformer kommer att uppstå. Läs mer i folder.pdf 
 

Unga och äldre får nya arenor att mötas på.

Medicinsk forskning visar på mätbar förbättring av den fysiska hälsan vid kulturella aktiviteter.
Läs mer om projektet i projektplanen och policydokumentet.
 

Senast ändrad den 9 april 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer