den 19 oktober 2018
Dagens namn: Tore, Tor
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret
Individ- och familjeomsorg
Tfn 0250 - 55 23 50

 

ART

ART står för Aggression, Replacement, Training och kan på svenska översättas till "känslokontrollsträning". En behandlingsmetod som kan hjälpa dig som har svårt att kontrollera din ilska och behålla kontrollen när du blir provocerad.

Metoden förser vuxna, barn och ungdomar med redskap för att minska sin ilska och öka självkontrollen för att hantera konflikter lättare. Med ART-metoden lär du dig olika tekniker för självbehärskning.

Behandlingen består av tre delar:

Sociala färdigheter
- Hur man beter sig på ett socialt och acceptabelt sätt.

Ilskekontrollträning
- Att förstå och lära känna sina känslor och öka självkontrollen.

Moralträning
- Handlar om vad man har för värderingar i olika etiska och moraliska frågor. Framförallt tränas man i att visa omsorg och respekt för varandra.

Ta kontakt med socialsekreterare eller skolpersonal att få hjälp med att ansöka om insatsen.

Först efter att man fått ett beslut kommer du att få påbörja ART-utbildningen.
Senast ändrad den 16 juni 2011
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer