den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Kommunikationsenheten
Orsa kommun

Emma Jidemyr
Kommunikationsansvarig
Telefon: 0250-55 21 12

Lena Pettersson
Telefon: 0250 - 55 22 12

Kommunikation

 Pratbubbla med olika huvuden

I Orsa kommun ansvarar varje chef för kommunikationsarbetet i sin verksamhet. Varje verksamhetsområde har redaktörer som jobbar med  publicering på intranät, externwebb och i sociala medier. Kommunikationsenheten jobbar med kommunövergripande kommunikationsfrågor och utveckling.

Kommunikation är ett verktyg som kommunen ska använda för att nå uppsatta mål.
I Orsa kommun eftersträvar vi öppenhet, insyn och en konstruktiv dialog. Vårt mål är att kommunikationen ska vara proaktiv, planerad, effektiv, korrekt och trovärdig.

Senast ändrad den 13 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer