mora-orsa-logo

Avgifter

Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen och livsmedelslagen. Taxan är utformad så att den ska täcka myndighetens nedlagda tid för den totala hanteringen av en verksamhet eller ett ärende. Den tid som räknas in i avgiften är bakgrundsarbete, inläsning av ärendet, resor, inspektioner, kontroller, skrivelser eller beslut samt efterarbete och registerhållning. 
Beroende på hur mycket tillsynstid verksamheten tilldelas så fördelas tiden så att tillsyn görs varje år, vartannat år eller vart tredje år.  

Livsmedel
taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel.
Timtaxan för den årliga kontrollavgiften på livsmedelskontroll är 1070 kr.
Timtaxan för extra offentlig kontroll och registreringar är 925 kr.  

Miljöbalken
taxa for prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
taxebilaga 1 Grund för uttag av avgift for prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
taxebilaga 2 Avgiftsklasser och timfaktorer.
taxebilaga 3 Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid.

Timtaxan är 925 kr.

Strålskydd
taxa for tillsyn enligt strålskyddslagen.

Timtaxan är 925 kr.

 

Kontakta oss

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Information om avgifter för kommunens 
miljö- och hälsoskyddstillsyn
Senast ändrad den 5 april 2018