den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Rehabiliteringsenheten

Kontakta Arbetsterapeut/Sjukgymnast,

Tel.tid: må,to och fre                Kl:        7:45-8:15                      Tel.nr: 0250-55 22 93

 

Kommunens växel

0250-55 21 00. 

 

 

 

Kommunal rehabilitering

Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast samt rehabiliteringsassistent ansvarar för alla personer inom kommunen som anses ha rehabiliteringsbehov i sin hemmiljö eller som av skäligt orsak inte kan ta sig till vårdcentralen eller annan rehabiliterande vårdenhet.
Telefontid: Måndag, Torsdag och Fredag Kl: 7:45-8:15
Telefonnr: 0250-55 22 93
 
Avgift 
 
Hembesöksavgift för besök av rehabiliteringspersonal tas ut enligt kommunens avgiftsbestämmelser. Läs mer här
 
Hjälpmedel
Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för bedömning, utprovning och förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel i hemmet. 
 
De finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter.
 
Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv, de flesta är dock lånehjälpmedel och du betalar enbart en engångsavgift på 150 SEK. Eventuella hjälpmedelskostnader faktureras.
 
Primärvårdens arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för hjälpmedel som inte behöver provas ut i hemmiljö, till exempel rollatorer för utomhusbruk, och som du själv eller med hjälp av närstående eller på annat sätt kan hämta ut på vårdcentralen. 
 
Inlämning av hjälpmedel från ordinärt hem:
Alla lånehjälpmedel som inte behövs ska lämnas tillbaka. 
Hjälpmedlet ska göras rent före inlämning.
Hjälpmedlet kan lämnas in i det stora förrådsutrymmet under Orsa vårdcentral (trappan ned när man kommer in i vårdcentralens entré).
 
Personer med funktionshinder kan enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574)) söka bidrag till anpassning av bostaden. Kommunens arbetsterapeut kan bedöma och intyga svårigheter i samband med funktionsnedsättningen som underlag i beslutsprocessen.
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora/Orsa tar beslut och ansvarar för planering samt utförande av bostadsanpassningar. Mer information kan du hitta här: 
 
Orsa kommunala rehabiliteringsverksamhet följer Prioriteringsordningen för kommunal rehabilitering i Dalarna:
 
Senast ändrad den 28 september 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer