den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Lägenhetsregistret

 Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättat registret och samlat in uppgifter från landets fastighetsägare.

Det är kommunen som fastställer adresserna och som ska hålla registret ständigt aktuellt. Fastighetsägarna är då skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och arbetet med att skapa registret pågår till i mars 2010. Därefter kommer Skatteverket att göra folkbokföringen på lägenhet i stället för som i dag enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011). 

Senast ändrad den 9 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer