den 15 december 2018
Dagens namn: Gottfrid
Orsa kommun - helt enkelt!

Ekonomisk Hjälp

Socialförvaltningen erbjuder olika former av ekonomiskt stöd beroende på vilken situation du befinner dig i.
Du kan få ekonomisk bistånd, försörjningsstöd, Budget och skuldrådgivning samt skuldsanering.

 

Ekonomiskt Bistånd, Försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Läs mer

Budget och skuldrådgivning

Skuldsanering

Orsa Kommun erbjuder gratis budget och skuldrådgivning. Målet är att den som får rådgivning ska komma till självinsikt och kunna förändra sin ekonomi – det är frivilligt och inte någon myndighetsutövning.

Budget och skuldrådgivaren ger råd och hjälp i tre steg; Budget och budgetrådgivning, och skuldrådgivning samt skuldsanering.

Läs mer

Konsumentvägledning

Konsumentvägledaren ger dig information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument samt vägledning vid reklamationer. Du får även information inför köp av varor och tjänster t.ex. bil, hus, vitvaror och telefontjänster samt veta vad man bör tänka på när man anlitar hantverkare m.m.

Christina Bröms är konsumentvägledare i Mora, Orsa och Rättvik och finns i Kulturhuset, Mora, på övre plan. Hiss finns. 

Telefon: 0250-267 72
Växel: 0250-260 00

Läs mer

 
Senast ändrad den 28 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer