den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Allmän förskola


Till 3–5-åringars föräldrar


Allmän förskola för 3–5-åringar är
• avgiftsfri 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar per dag
• rolig, trygg och lärorik
• planerad utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Bakgrund

Från 1 juli 2010 har alla barn som är 3–5 år rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Fram till dess gäller rätten för alla 4–5-åringar. Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill nyttja möjligheten.

Syfte och mål

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Styrdokument

Förskolans verksamhet regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98.

Den allmänna förskolan har sin grund i och utgår från läroplanen.

Pedagogisk omsorg, till exempel dagbarnvårdare, regleras av Skolverkets Allmänna råd och kan därför inte bedriva allmän förskola. Information om dagbarnvårdarnas verksamhet för 3–5-åringar ges till de föräldrar som önskar pedagogisk omsorg. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar per dag. Verksamheten följer skolans läsår. Barnen har även de traditionella loven under och mellan terminerna. Lunch ingår inte när barnet är i verksamheten tre timmar per dag.

Ekonomi

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För de barn som behöver tid i förskola och pedagogisk omsorg utöver 15 timmar per vecka under skolåret uttas avgift utifrån maxtaxans regler, men med en reduktion (-37,5 %). Transport till och från allmän förskola är föräldrarnas ansvar.

Erbjudande

De 3–5-åringar som har en placering i kommunal eller enskild förskola går automatiskt också i allmän förskola. För barn som vistas hemma eller har plats inom pedagogisk omsorg erbjuder den kommunala verksamheten en plats i allmän förskola. Enskild förskola kan i mån av plats erbjuda allmän förskola, ta kontakt med aktuell förskola för information.

Anmälan och frågor

Vill du ansökan om allmän förskola, hör av dig till förskoleassistent Ellenor Smids, 0250-55 22 11 eller lämna in en ansökan om förskoleplats till kontoret för Lärande.

 

Senast ändrad den 15 augusti 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer