den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Information om skydd

I akuta situationer
ring polisen på tfn: 112

Skyddat boende
Om du behöver ta dig akut ifrån din bostad till ett skyddat boende, ta kontakt med Kvinnojouren. För hjälp med skyddat boende kontakta:

Kvinnojouren : 0250-175 00 Socialkontor: 0250-55 23 50

Socialjour:112

Polisanmälan
Att utsätta någon för våld är en brottslig handling. En polisanmälan kan göras i den akuta situationen eller i efterhand.
Polisen: 114 14


Läs mer om brott i nära relationer på polisens hemsida: www.polisen.se

Trygghetslarm
Hos polisen finns möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Ring: 114 14 

Sekretessmarkering
I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom att en markering förs in i folkbokföringssystemet. Ansökan görs hos Skatteverket, där personen är folkbokförd.  Läs mer på skatteverkets hemsida om skyddade personuppgifter

 

Våld och Hot

 
 

 
Familjefrid


Familjefrid är en öppen kostnadsfri insats till personer som är:

• utsatta för våld i nära relation,
• som utövar våld
• och barn som bevittnat våld mellan närstående.

Läs mer om Familjefrid här
kontakta oss: familjefrid@orsa.se


 Socialtjänstens stöd

Socialtjänsten erbjuder hjälp i akuta situationer, långsiktig hjälp, rådgivning och krisstöd.  Stödet man kan få bedöms individuellt. 

Socialkontor: 0250-55 23 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Helpline for woman who have been subjected to threaths and violence.

Du kan ringa till oss på Kvinnofridslinjen för att få stöd och information om du har blivit slagen, hotad, illa behandlad eller haft sex mot din vilja.

Är du släkt med någon eller vän till någon som har varit med om det, kan du också ringa till oss.

Vi har alltid öppet, det är alltid någon som svarar i telefonen och det är gratis.

Ingen kan se på din telefonräkning att du har ringt hit. Du får vara anonym, alltså inte säga vem du är.

 

 

Senast ändrad den 4 april 2013
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer