den 23 augusti 2017
Dagens namn: Signe, Signhild
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Christina Nordmark
0250-55 22 24
christina.nordmark@orsa.se

 

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Skolgatan 14

 
Öppettider

Kulan:
Tisdagar 14.30-17.00
Torsdagar 14.30-17.00

Leif:
Onsdagar 18.00-22.00
Fredagar  18.00-24.00
Lördagar  18.00-24.00

 
Skola & Utbildning
Skola & Utbildning / 2017-08-10
Skolan börjar snart ...
Tisdagen den 22 augusti är det upprop i Orsas grundskolor.
Skola & Utbildning / 2017-06-02
Viktig information om elevers busskort
Inför läsårsstart 17/18 kommer samtliga elevers busskort att bytas ut och få ett nytt utseende.
Skola & Utbildning / 2017-05-30
Undervisa nyanlända elever
Orsa har tillsammans med Mora och Älvdalen genomfört en högskolekurs för handledare och lärare genom Högskolan Dalarna/Skolverket under hösten och våren. Kursen avslutades 29 maj med redovisningar på Högskolan Dalarna.
Skola & Utbildning / 2017-04-26
Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.
Skola & Utbildning / 2017-04-19
Grön Flagg till fritidshemmet Solsken i Skattungbyn
Grön Flagg, det svenska namnet på Eco-Schools, är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Ungdomens hus, Orsa
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomens hus i Orsa är en kreativ mötesplats för barn och unga, från 10 år och uppåt.


Ungdomens hus är en kommunal öppen fritidsverksamhet bestående av:

  • Kulan -  för dig mellan 10 -12 år
  • Leif - för dig som är 13 år eller äldre

Här finns ett café som är hjärtat i verksamheten. Här förs många spännande samtal och nya idéer utformas. Du som är ung kan själv vara med och forma din fritid på Ungdomens hus i Orsa genom att göra verklighet av dina idéer.


I huset finns en personalgrupp bestående av både fast och timanställd personal, som tillsammans ska fungera som bollplank och coacher kring ungas idéer och engagemang i huset. Här finns även en styrelse bestående av unga som tillsammans med fritidsledarna planerar och skapar events och aktiviteter. Verksamhetsansvarig är kommunens ungdomssamordnare Christina Nordmark

Välkommen!

 


Senast ändrad den 3 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer