mora-orsa-logo

Miljöskydd - hushåll

Miljöbalken – den lag som reglerar hur vi handskas med vår miljö – riktar sig till alla. Det är alltså inte bara företagare som berörs utan även som enskilda individer måste vi ta vår del av ansvaret.

 
För vissa verksamheter krävs det också att man söker tillstånd eller gör en anmälan till miljökontoret. Detta gäller t. ex. inrättande av enskilda avlopp och installation av värmepumpar. När en tillståndsansökan eller anmälan kommer in till miljökontoret görs en bedömning av hur miljön kommer att påverkas av den föreslagna åtgärden. Bedömningen görs utifrån aktuella lagar och kännedom om förutsättningarna i kommunen. I de fall där åtgärden kan påverka miljön negativt kan krav ställas på åtgärden.

Hör gärna av dig till miljökontoret för råd och information om du är osäker på vad som gäller.

Kontakta oss

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se
 

Senast ändrad den 13 maj 2015