Kontakta oss!

Vi på Näringslivs- och utvecklingskontoret erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service som skapar goda förutsättningar för nyetableringar, expansion och tillväxt . Ett bra företagsklimat helt enkelt! Är du blivande eller befintlig företagare eller har en projektidé och behöver service, rådgivning och kontakt?

Välkommen att kontakta oss!
Dalagatan 1 (plan 2)
794 30  ORSA

 

 

 

  

 Olof Herko   
Näringslivsutvecklare   
Företagsrådgivning  
Infrastuktur
 
0250-55 21 19
olof.herko@orsa.se 

 

May Hamrén
Assistent
may.hamren@orsa.se


 
 
 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer