Pågående projekt som Näringslivskontoret har ägarskap för

Nedan finner du några exempel på aktuella projekt som vi jobbar med för närvarande. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om något av projekten! 
 

Näringslivsstrategi för Orsa
Ett strategiprojekt som skall klargöra målen och prioriteringarna för det kommunala näringslivsarbetet.

Projektet BID Orsa centrum
BID står för Business Improvement District. Staten har valt ut fem inlandskommuner som får hjälp av organisationen Svenska Stadskärnor för att att göra en BID-satsning.
BID är en internationellt beprövad metod för att utveckla stadskärnor. Metoden innebär systematisk och målinriktad samverkan mellan offentlighet, fastighetsägare, affärsidkare och ideella krafter. I BID projekt sätter man mätbara mål som utgår från noggranna mätningar av besökare, flöden och kommersiella nyckeltal.
BID Orsa centrum, som samordnas av Näringslivskontoret.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer