den 13 december 2017
Dagens namn: Lucia
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Kultursamordnare
Kristina Klockar
Tfn: 0250-55 22 66
E-post: kristina.klockar@orsa.se

Kultur i skolan

är en grupp av Kulturombud som är kulturintresserade lärare, rektorer, barn- och skolbibliotekarie, samt elevkulturombud som finns på högstadiet, kulturchefen samt kultursamordnare som är sammankallande i gruppen.
 
Tillsammans planerar gruppen skolans kulturutbud. Syftet är att alla elever i grundskolan ska få uppleva och delta i flera olika former av kulturell verksamhet under sin skoltid. 
Senast ändrad den 11 oktober 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer