den 29 juni 2017
Dagens namn: Peter, Petra
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Kristina Klockar

Kultursamordnare Kristina Klockar tel 0250 - 55 22 66, e-post kristina.klockar@orsa.se

Kultur i skolan

är en grupp av kulturintresserade lärare, rektorer, barn- och skolbibliotekarien samt kulturchefen. Det finns i dag sex arbetsgrupper: litteratur-, teater-, film-, musik-, höstsalongs- och vårsalongs/förskolegruppen.
Tillsammans planerar och genomför respektive grupp olika kulturaktiviteter för barn och ungdomar i skolåldern F-klass till åk 9. Yngre barn har också lyfts fram som målgrupp även om de inte ingår i grundskolan.
Vi har under läsåret bjudit in olika författare, en trollkarl, cirkus- och teaterföreställningar. Barnen har också själva skapat utställningar och medverkat i en musikalshow.
Syftet är att alla elever i grundskolan ska få uppleva och delta i flera olika former av kulturell verksamhet under sin skoltid. 
Senast ändrad den 10 februari 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer