den 24 augusti 2017
Dagens namn: Bartolomeus
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Kultursamordnare Kristina Klockar tel 0250 - 55 22 66
e-post kristina.klockar@orsa.se

Kultur i skolan

är en grupp av Kulturombud som är kulturintresserade lärare , rektorer, barn- och skolbibliotekarie, samt elevkulturombud som finns på högstadiet, kulturchefen samt kultursamordnare som är sammankallande i gruppen.
 
Tillsammans planerar gruppen skolans kulturutbud. Syftet är att alla elever i grundskolan ska få uppleva och delta i flera olika former av kulturell verksamhet under sin skoltid. 
Senast ändrad den 23 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer