den 25 februari 2018
Dagens namn: Sigvard, Sivert
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

KULTUR I SKOLAN
Kristina Klockar, kultursamordnare
Tfn: 0250-55 22 66
kristina.klockar@orsa.se

SKAPANDE SKOLA
Mattias Scandola, skolchef
Telefon: 0250-55 22 10
mattias.scandola@orsa.se

Kultur i skolan

undefined

Alla elever i Orsa får genom kommunens kulturbudget ta del av professionella och kvalitativa kulturupplevelser som väcker känslor, tankar, ställer frågor och inspirerar till nya uttryckssätt. Ofta vidgas eleverna vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. Kulturprogrammet planeras av Kultur i skolan-gruppen, bestående av kulturintresserade lärare från varje skola, barn- och skolbibliotekarie och kultursamordnare. På Orsaskolan finns valda elevkulturombud (EKO) som ges möjlighet att påverka sitt kulturutbud. Ett minimum är att eleverna får ta del av teaterföreställning i F-klass, årskurs 2, 4 och 8, samt författarbesök i årskurs 3, 5 och 7. Oftast fylls programmet på med till exempel musik- och dansföreställningar. Utifrån önskemål från elevkulturombud och kulturombud har alla klasser genom bidrag från Filminstitutet och Film i Dalarna under de senaste åren även kunna erbjudas skolbio som ingått i BUFF, barn och filmfestival. 
 

Skapande skola
Skapande skola är ett statsbidrag från Kulturrådet och ett komplement till skolans ordinarie kulturutbud. Bidraget ökar både elevers möjlighet att få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande.

Senast ändrad den 5 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer