den 23 augusti 2017
Dagens namn: Signe, Signhild
Orsa kommun - helt enkelt!
Samarbetspartners

                 Orsa Kommun vapensköld

 

 

 

 

 


 

 

 

Individen i centrum och i samverkan


Orsa kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tillsammans byggt upp ett samverkanskontor, ett s.k. Resurscentrum kring arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Det ska bli enklare med myndighetskontakterna.  

Syftet med ökad samverkan är:

  • Samordna samhällets resurser när det gäller arbetsmarknad och stöd till individer med behov.
  • Förhindra att människor hamnar i byråkrati mellan myndigheter.

Myndigheterna ska med gemensamma krafter bli bättre på att lyssna till individens egna behov för att bättre ge rätt stöd.

Handläggare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten finns tillgängliga i lokalerna i Orsa Lärcentrum. Individ- och familjeomsorgen, Vårdcentralen, skolans studievägledare och Integrationsenheten är nära samarbetspartner och deltar i regelbundna träffar.

Målsättningen är att ärenden ska hanteras snabbare och bättre genom att de olika myndigheterna och verksamheterna möts oftare.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

Senast ändrad den 3 april 2014
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer